Egna evenemang

Vill du ha ett eget evenemang men inte göra jobbet själv?
Många företag och organisationer använder idag events som ett effektivt sätt att kommunicera med presumtiva kunder såväl som partners i syfte att stärka varumärket, bygga relationer och öka försäljningen.

Planering, genomförande och uppföljning av ett evenemang är resurskrävande och kräver kompetens inom området för att uppnå önskat resultat. Att anlita en expert inom området är därför ofta ett bra alternativ.

Anlita Ability Partner när du vill skapa ett kvalitativt och lyckat evenemang!

Vi tar helst ett helhetsåtagande man kan också hjälpa till med valda delar såsom:

 • Förstudie – research där vi tar reda på målgruppens behov, format för evenemanget, lämplig tidpunkt etc
 • Planering och projektledning av aktiviteten
 • Ta farm rätt innehåll och talare till programmet
 • Säkerställa rätt lokal och teknik för eventet
 • Framtagande av inbjudan och övriga marknadsföringsmaterial
 • Bjuda in deltagare
 • Ta emot bokningar och administrera eventet
 • Ta fram deltagarnas investeringsplaner och kvalificera leads
 • Ta fram dokumentation och övrigt material till deltagarna
 • Genomföra eventet
 • Utvärdera eventet

Oavsett om det handlar om ett mindre frukostseminarium eller ett större evenemang går vi in för uppgiften med stort engagemang där dina mål med aktivitet ligger i fokus för aktiviteten.

Kontakta oss så hjälper vi dig!