Företagsintern utbildning

Vi vill vara er lyhörda och professionella utbildningspartner
Förutom öppna konferenser och kurser anordnar Ability Partner företagsintern utbildning där innehållet och upplägget kan anpassas utifrån er organisations specifika behov. Utbildningen kan genomföras internt hos er eller på en fristående konferensanläggning. Våra utbildningsledare har ofta både en stor teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet inom området. Genom att vi inte har fasta lärare som vi måste anlita kan vi alltid välja den utbildningsledare som passar bäst för era behov.

Fördelar med företagsintern utbildning

 • Innehåll, upplägg och nivå på utbildningen kan anpassas utifrån era specifika behov och önskemål
 • Ni väljer själva tid och plats för utbildningens genomförande, därigenom kan ni planera in utbildningen utifrån organisationens affär och undvika kostnader för resa och logi
 • Flera medarbetare kan utbildas samtidigt, därigenom stärker ni teamkänslan och uppnår enklare önskat resultat med utbildningsinsatsen
 • Ofta ett ekonomiskt bra alternativ då flera personer i organisationen har samma behov av utbildning

Exempel på områden där Ability Partner kan erbjuda företagsintern utbildning: 

Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap

 • Strategisk och planerad kommunikation
 • Intern kommunikation – övergripande
 • Intern kommunikation och sociala medier
 • Intern kommunikation och medarbetarengagemang
 • Att utveckla det kommunikativa ledarskapet
 • Kommunikation i samband med förändringar

Intranät och digital workplace

 • Att skriva för webb/intranät
 • Intranät – kvalificerad redaktör
 • Från traditionellt intranät till en digital arbetsplats
 • Sharepoint som nyckelverktyg för kommunikation och samarbete
 • Sök

Webb och digital kommunikation

 • Webbstrategi
 • Tillgänglighet och användarcentrerad utveckling
 • Att ställa krav och upphandla digital kommunikation och tjänster
 • Sökmarknadsföring och att effektivt driva trafik
 • Målsättning, analys och optimering
 • Google analytics

E-förvaltning och kommunal administration

 • E-arkiv
 • Öppna data
 • Dokumenthantering
 • Kundfokuserad utveckling av tjänster inom offentlig sektor
 • Hållbara rutiner för registrering och diarieföring
 • Kommunal nämndadministration

Juridik

 • PuL
 • Offentlighet och sekretess i praktiken – olika inriktningar
 • Kommunallagen och förvaltningslagen
 • Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokument och arkiv

Anlita Ability Partner när du vill ha skräddarsydd utbildning!
Vi arbetar gärna långsiktigt med våra kunder där vi hjälper till med att kartlägga utbildningsbehov, planera och genomföra utbildningen samt följa upp utbildningen.

Kontakta oss så hjälper vi dig!