Företagsintern utbildning

Vi vill vara er lyhörda och professionella utbildningspartner
Förutom öppna konferenser och kurser anordnar Ability Partner företagsintern utbildning där innehållet och upplägget kan anpassas utifrån er organisations specifika behov. Utbildningen kan genomföras internt hos er eller på en fristående konferensanläggning. Våra utbildningsledare har ofta både en stor teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet inom området. Genom att vi inte har fasta lärare som vi måste anlita kan vi alltid välja den utbildningsledare som passar bäst för era behov.

Fördelar med företagsintern utbildning

 • Innehåll, upplägg och nivå på utbildningen kan anpassas utifrån era specifika behov och önskemål
 • Ni väljer själva tid och plats för utbildningens genomförande, därigenom kan ni planera in utbildningen utifrån organisationens affär och undvika kostnader för resa och logi
 • Flera medarbetare kan utbildas samtidigt, därigenom stärker ni teamkänslan och uppnår enklare önskat resultat med utbildningsinsatsen
 • Ofta ett ekonomiskt bra alternativ då flera personer i organisationen har samma behov av utbildning

Exempel på områden där Ability Partner kan erbjuda företagsintern utbildning: 

Juridik mot offentlig sektor

 • Kommunallagen
 • Förvaltningslagen
 • Offentlighet och sekretess
 • GDPR – hur arbeta systematiskt i praktiken?
 • GDPR 2.0 – nyheter och aktuell rättspraxis
 • Juridiken kring digital informationsförvaltning
 • IT-avtal och avtal för molntjänster
 • Säkerhetsjuridik
 • IT-rätt

Kommunal administration och e-förvaltning

 • Ny som förtroendevald
 • Ny som nämndsekreterare
 • Presidieutbildning/sammanträdesteknik
 • Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier
 • Rättshaveristiskt beteende
 • Juridiken kring kommunal administration och digital informationsförvaltning

Informationssäkerhet, digitalisering och IT

 • Molntjänster – säkerhet, juridik och avtal
 • Systematisk informationssäkerhet i praktiken
 • Informationssäkerhetskultur
 • Cyberhot och incidenter – hantering och respons
 • Att leda digital verksamhetsutveckling

Skola

 • Utveckling av elevhälsan
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Matematiksvårigheter
 • Problematisk skolfrånvaro

Kommunikation

 • Kriskommunikation
 • Press- och mediehantering
 • Intern kommunikation
 • Medarbetarengagemang

Ledarskap

 • Ny som chef
 • Ledare men inte chef
 • Kommunikativt ledarskap
 • Hybridledarskap – att leda på distans och i flexibla organisationer
 • Tillitsbaserat ledarskap / Tillitsbaserad styrning
 • Förändringsledning

Anlita Ability Partner när du vill ha skräddarsydd utbildning!
Vi arbetar gärna långsiktigt med våra kunder där vi hjälper till med att kartlägga utbildningsbehov, planera och genomföra utbildningen samt följa upp utbildningen.

Kontakta oss  så hjälper vi dig!