Activity based working – så driver du projektet på bästa sätt


Detta är en temadag som vänder sig specifikt till dig som står inför eller nyligen påbörjat ett projekt kring ABW (Activity Based Working) och själv har en aktiv roll för att leda hela eller delar av projektet.

Många svenska företag och organisationer har eller står inför att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt, ABW. Möjligheterna är stora och fallgroparna många. Man vill uppnå fördelarna av ökad produktivitet, samverkan och innovation men projektet upplevs trots det fokusera på yteffektivisering, fri sittning och clean desk policy.

Vid detta unika fördjupningspass får du ta del av hur du framgångsrikt driver projektet till att vara ett verktyg för verklig förändring för att nå er vision och era mål. Vi varvar teori och erfarenheter från olika case med praktiska övningar och diskussioner med alla deltagare.

Ur innehållet
DEL 1: ABW som ett strategiskt verktyg för att utveckla verksamheten

 • Syftet med att implementera ABW
 • Hur kan ABW användas som ett strategiskt verktyg för att driva förändring och utveckla verksamheten?
 • Vikten av ett holistiskt tillvägagångssätt utifrån de tre grundstenarna; den fysiska miljön, den virtuella miljön och vårt beteende.
 • Vad måste vara på plats för att ABW ska fungera och vad kan man utveckla efterhand?

DEL 2: Analys av verksamhetens behov och era framtida arbetssätt

 • Hur du identifierar de aktiviteter som gör verksamheten framgångsrik imorgon och som den nya arbetsmiljön och tekniken på bästa sätt ska stödja
 • Hur du kan kartlägga, analysera och supportera verksamhetens behov och eventuella krav

DEL 3: Att framgångsrikt driva förändringen mot ABW

 • Så planerar och genomför du ett omfattande förändringsarbete i organisationen där gamla beteendemönster byts ut mot nya effektiva sätt att tänka och arbeta på
 • Så bas-utbildar du medarbetarna i olika färdigheter för att de på bästa sätt ska kunna dra nytta av sin nya aktivitetsbaserade arbets miljö och befintliga och nya IT-kommunikationsverktyg
 • Så tar du förändringen till nästa nivå där ABW blir ett verktyg för verklig förändring med fokus på samverkan, lärande och adaptivitet.
 • Hur du förankrar organisationsförändringen hos ledningen och får cheferna att agera förebilder i en förändring de själva är en del av
 • Så skapar du motivation och engagemang hos medarbetarna genom att aktivt involvera och skapa delaktighet i förändringen

VeldhoenCompanyLäs mer om teamdagen