Affärsdrivande content marketing


Hur kommer du igång och hur bygger du upp ett flöde av relationsstärkande material?

Det blir allt svårare att nå kunderna genom traditionella marknadsföringsmetoder. Därför vänder allt fler blicken mot content marketing för att knyta kunderna närmare och driva affären. Under dagen går vi igenom inspirerande exempel på aktiviteter och praktiska verktyg som man behöver för att lyckas med för att framgångsrikt arbeta med content marketing.

Välj det datum som passar bäst:
23 oktober 2014 • 25 november 2014 • 11 februari 2015

Innehåll:

 • Contentstrategin – hur skapar du strategi och organisation för effektivt contentarbete
  – Hur skaffar du kompetens och hur bygger du från grunden en långsiktig strategi för att arbeta effektivt med content marketing?
 • Att hitta engagerande innehåll och berättelser för din målgrupp som stärker varumärke och driver kundupplevelsen åt rätt håll
  – Hur du hittar engagerande innehåll som har en tendens att spridas
  – Storytelling – dess roll och funktion inom content marketing
 • Var och hur ska du kommunicera ut dina erbjudanden inom content marketing för att få bäst resultat?
  – Vilka sociala kanaler är lämpliga? Hur särskiljer du mellan dem, vad du erbjuder i vilken kanal och hur använder du dem? Hur skapar du dialog?
  – Så kan du utnyttja sociala kanaler optimalt kombinerat med webben
 • Nya möjligheter för content på den digitala och sociala arenan
  – Att utveckla attraktiva och kundanpassade digitala tjänster som kunderna uppkattar
  – Vad man kan göra för nya grejer med sociala medier
  – Rörlig bild i digitala kanaler – hur kan det driva marknadsföring, affärer och kundupplevelse?
 • Content first – att bygga användarupplevelsen omkring innehåll
  – Vad krävs av arbetssättet? Vad måste förändras?
  – Vad krävs av cms och plattform?
 • Att mäta effekten av ditt contentarbete för att se vad som fungera t.ex. lead generation, avslut, nya kontakter, nedladdningar m.m. och hur du kan mäta engagemang
 • Framtidens content marketing

Workshopen leds av: 
OTW
OTW är Nordens ledande contentbyrå med flera av Sveriges största kunder. OTW hjälper sina kunder med att ta strategier och koncept för content marketing samt hjälper dem producera innehåll för olika kanaler. De leder dagen och delar med sig av sin breda kompetens inom strategi, sociala medier och online video m.m och vad som krävs för att driva affären genom content marketing.



Läs mer om workshopen Webbstrategidagarna 2016