Att bygga varumärket inifrån


Hur du framgångsrikt aktiverar medarbetarna i verksamhetens strategier och värderingar så att ord blir till handling i deras vardag

Organisationens värderingar och varumärke spelar en väsentlig roll för dagens företag och organisationer. Men hur gör du egentligen för att få strategin, företagskulturen och värderingarna att hänga samman och göra skillnad i mötet med dina kunder. Hur går du från att värderingar bara är fina ord till att bli betydelsefulla för medarbetarna i deras vardag? Hur ökar du både engagemanget och förståelsen för värderingarna så att det blir märkbart i de avgörande ögonblicken?

Vi har utvecklat denna workshop för att du ska få förståelse och kunskap om vad som krävs för att lyckas med att bygga varumärket inifrån.

13:30 Workshopen inleds

Det som kommer att tas upp under workshopen är:

  • Hur får man strategi, ledarskap, kommunikation, kultur och beteenden att hänga samman?
  • Hur får du era värderingar att genomsyra mötet med era kunder?
  • Hur kan du i praktiken aktivera medarbetarna i verksamhetens strategier och värderingar så att ord blir till handling i deras vardag?
  • Vilken roll har du som internkommunikatör och vilken roll har cheferna? Hur kan du samverka med andra nyckelfunktioner i er organisation?

16:45 Workshopen avslutasLäs mer om workshopen