Att designa och utveckla attraktiva tjänster tillsammans med medborgarna


En av de största utmaningarna idag inom den offentliga sektorn är att kunna fånga upp medborgarens behov och sedan omvandla det till den service medborgaren efterfrågar.

Du får under detta pass kunskap och praktisk erfarenhet om att använda designbaserade metoder för tjänsteutveckling inom offentlig verksamhet.

Fördjupningspasset kommer ge dig konkreta redskap, praktiska metoder och strategier som du kan använda för att leverera bra service till medborgarna. Här kommer teori varvas med praktiska övningar och diskussioner i grupp.

13:30 Fördjupningspasset inleds

Ur innehållet

  • Ökat fokus på designbaserade metoder för innovation i offentlig verksamhet – varför och hur?
  • Så skapar du insikt i användarens behov och drivkrafter
  • Hur kan nya koncept utvecklas i din organisation och tillsammans med medborgarna
  • Hur förtroende skapas hos medborgaren genom att upplevas som en kundvänlig kommun eller myndighet.
  • Hur kan du vara snabbrörlig och lyhörd i din utveckling, samtidigt som du kontrollerar risker?
  • Så förenklar du era processer för att skapa effektivitet och lättanvända tjänster

16:45 Fördjupningspasset avslutas
Vi bryter fördjupningspasset för eftermiddagskaffeFördjupningspasset är med på konferensen