Att leda ett effektivt utvecklingsarbete i förskolan


Hur du tillsammans med personalen skapar goda förutsättningar och får till processer för varje barns lärande och utveckling

Förskolans utmaning är att uppfylla alla läroplansmål. Du som förskolechef, pedagogisk handledare eller utvecklingsledare har en viktig uppgift i att driva utvecklingsarbetet. Därför har Ability Partner tagit fram fördjupningen ”Att leda ett effektivt utvecklingsarbete i förskolan” som fokuserar på hur du tillsammans med personalen skapar goda förutsättningar och får till processer för varje barns lärande och utveckling.

Under ett interaktivt fördjupningspass fokuserar vi på pedagogiskt ledarskap, förändringsledarskap och utveckling av förskolan i enlighet med skollag och läroplan.

Ur innehållet

  • Att som chef och pedagogisk ledare i förskolan leda förändring och utveckling i förskolan som organisation
  • Att i rollen som chef och ledare arbeta med förskolans kultur, struktur och personalens olika roller
  • Att utveckla personalens förmåga att bedriva utvecklingsarbete på vetenskaplig grund
  • Att systematiskt granska förutsättningar, prioritera mål, utveckla och kvalitetssäkra processer samt undersöka om verksamheten främjar varje barns lärande och utveckling

Hålltider för fördjupningen
13:30 Fördjupningen påbörjas
14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:20 Fördjupningen fortsätter
16:30 Fördjupningen avslutasLäs mer om fördjupningspasset Framtidens förskola 2018