Att skriva enkelt, tydligt och korrekt i tjänsten


Modern svenska och skrivregler för nämndsekreterare.

Språket i protokoll, tjänsteärenden och yttranden ska vara korrekt och enkelt att förstå. När vi skriver i tjänsten representerar vi kommunen och att skriva enkelt och lättförståeligt är vår demokratiska skyldighet. Den ökade tillgången till digitala medier har också gjort att kommunens anställda behöver uttrycka sig på ett enhetligt och tydligt sätt i mötet med medborgaren i såväl tal som skrift.

Därför har Ability Partner skapat fördjupningen ”Att skriva enkelt, tydligt och korrekt i tjänsten”. Målet med fördjupningen är att öka dina kunskaper om de hjälpmedel som finns att tillgå för att skriva enkelt, tydligt och korrekt. Du får också uppdatera dig i utvecklingen av det svenska språket och hur du skriver enligt de moderna skrivreglerna. Därutöver kommer du att få med dig tips, råd och rekommendationer på hur du skriver för läsare som har ont om tid. Du kommer att få öva dig hur du skriver texter, som läsare snabbt kan ta till sig.

Ur innehållet
Professionella texter och att skriva enkelt, tydligt och korrekt i tjänsten

  • Moderna skrivregler i praktiken
  • Hur du skriver så att läsaren lätt kan ta till sig informationen
  • Struktur och layout – hur du lägger upp din text på ett logiskt och enkelt sätt
  • Hjälpmedel; litteratur och digitala medier

Protokoll, kallelser, e-post och brev 

  • Vilka hjälpmedel finns för att skriva enkla och tydliga protokoll och kallelser?
  • Hur du kan lägga upp och disponera din text
  • E-post – vad som gäller när du skriver e-post och hur du använder elektroniska hjälpmedel

Diskussion och reflektionLäs mer om fördjupningen Forum för nämndsekreterare 2023