Att stödja cheferna samt mäta och utveckla kommunikativt ledarskap


Att cheferna är ditt främsta redskap för att nå ut med din kommunikation är ingen nyhet men att lyckas i praktiken i en stor och komplex organisation kräver mer än en kommunikativ chef. Det handlar om att ställa om en hel organisations invanda beteenden och synsätt på ledarskap. Men hur lyckas man göra detta till något hållbart och långsiktigt?

Ur innehållet

  • Det kommunikativa ledarskapets roll i organisationens kommunikationssystem för att skapa en mer högpresterande och värdeskapande organisation
  • Hur du kan arbeta strategiskt och systematiskt för att förbättra chefernas kommunikativa förmåga
  • Så tydliggör du chefernas kommunikationsansvar och säljer in nyttan med det kommunikativa ledarskapet
  • HR+ Kommunikation – hur kan du samverka för att på bästa sätt stödja cheferna och utveckla deras kommunikativa förmåga?
  • Metoder för att mäta, följa upp och utvärdera chefernas kommunikativa förmåga

Hålltider för workshopen
13:30 Workshopen inleds
16:45 Workshopen avslutas

Vi bryter passet för eftermiddagskaffe.


Johan Book
Föreläsare, utbildare, rådgivare och grundare
HejEngagemang
Läs mer

Initiativet HejEngagemang! startades av Emma Egnell, Niklas Delmar och Johan Book som en reaktion på vikande medarbetarengagemang och en explosionsartad ökning av psykisk ohälsa. De kämpar för ett mer engagerat och välmående Sverige där människor går till jobbet för att de vill, inte för att de måste. De vill vara bryggan mellan världens mest evidensstarka forskning gällande ledarskap, medarbetarskap, medarbetarkommunikation och hur man som organisation kan göra praktik av all den kunskap som finns i ämnet. Du hittar dem på www.hejengagemang.se.

Läs mer om temadagen Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017