Att stödja cheferna samt mäta och utveckla kommunikativt ledarskap


Att cheferna är ditt främsta redskap för att nå ut med din kommunikation är ingen nyhet men att lyckas i praktiken i en stor och komplex organisation kräver mer än en kommunikativ chef. Det handlar om att ställa om en hel organisations invanda beteenden och synsätt på ledarskap. Men hur lyckas man göra detta till något hållbart och långsiktigt?

Ur innehållet

  • Det kommunikativa ledarskapets roll i organisationens kommunikationssystem för att skapa en mer högpresterande och värdeskapande organisation
  • Hur du kan arbeta strategiskt och systematiskt för att förbättra chefernas kommunikativa förmåga
  • Så tydliggör du chefernas kommunikationsansvar och säljer in nyttan med det kommunikativa ledarskapet
  • HR+ Kommunikation – hur kan du samverka för att på bästa sätt stödja cheferna och utveckla deras kommunikativa förmåga?
  • Metoder för att mäta, följa upp och utvärdera chefernas kommunikativa förmåga

Hålltider för workshopen
13:30 Workshopen inleds
16:45 Workshopen avslutas

Vi bryter passet för eftermiddagskaffe.


Johan Book
Utbildare, föreläsare och rådgivare
Motivationsbyrån
Läs mer

Johan Book är grundare av Motivationsbyrån vars mission är att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation och resultat. Han har ett långt förflutet inom strategisk kommunikation och förändringsledning, och har under de senaste 15 åren uteslutande arbetat med att utveckla organisationer genom bättre ledarskap, bättre kommunikation och framför allt bättre uppföljning. Med världens främsta forskning gällande arbetspsykologi kopplat till ledarskap, motivation och prestation i ryggen går han i bräschen för ett bättre ledarskap och förändringsförmåga. Detta för att i slutändan skapa effektivare och mer motiverade, konkurrenskraftiga och lönsamma organisationer.

Läs mer om temadagen Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017