Avancerad sammanträdesteknik och protokollskrivning


Att nå en ökad kvalitet och rättssäkerhet innan, under och efter möten

Det som händer under sammanträdet ska dokumenteras på ett korrekt sätt. Ordföranden ansvarar för protokollets riktighet men sekreteraren har förstås en viktig roll i såväl sammanträdets genomförande som i protokollsutformningen. Detta fördjupningspass syftar till att ge dig den kunskap som ger en säkerhet i hur krångliga situationer kan hanteras och vad som är viktigt att tänka på vid protokollsskrivningen.

Ur innehållet

  • Samarbetet mellan ordföranden och sekreteraren
  • Vad ska skickas ut med kallelsen?
  • Vad säger lagen om protokollen?
  • Olika typer av yrkanden
  • Hur hanteras beslutsgången vid många yrkanden (kontrapropositioner)?
  • Hur blir protokollen informativa?
  • Tjänsteskrivelsernas betydelse för protokollstexten
  • Språket
  • Omedelbar justering

Hålltider
13:30 Fördjupningen inleds
16:30 Fördjupningen avslutas

Fördjupningspasset avbryts under eftermiddagen för en kortare paus

4,7 i betyg vid tidigare tillfällen


Ove Axelsson
Konsult
Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste
Läs mer

Ove Axelsson är konsult på Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste. Företaget består av Ove Axelsson som är förvaltningssocionom och har lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Ove har sin bakgrund i kommunal förvaltning och har mångårig erfarenhet som kommunsekreterare och utredare i olika kommuner. Ove har därutöver mångårig erfarenhet som certifierad kommunal yrkesrevisor, utbildare och rådgivare inom revisions- och konsultföretaget PwC. Han har hållit över 300 uppskattade utbildningar inom såväl kommuner som landsting, stat och Svenska kyrkan. Ove har också varit uppdragsledare för ett stort antal revisions- och rådgivningsuppdrag. Erfarenheten innebär stor förståelse för, och kunskap om, villkoren för såväl politikens som förvaltningens olika roller och ansvar. Ove har erfarenhet och kunskap om det viktiga samspelet mellan politiken och förvaltningsorganisationen samt de olika processerna i politiskt styrda organisationer. Ove är en av de mest uppskattade utbildarna inom området offentlig juridik.

Läs mer om fördjupningen Forum för nämndsekreterare 2023