Avancerad sammanträdesteknik och protokollskrivning


Att nå en ökad kvalitet och rättssäkerhet innan, under och efter möten

Det som händer under sammanträdet ska dokumenteras på ett korrekt sätt. Ordföranden ansvarar för protokollets riktighet men sekreteraren har förstås en viktig roll i såväl sammanträdets genomförande som i protokollsutformningen. Detta fördjupningspass syftar till att ge dig den kunskap som ger en säkerhet i hur krångliga situationer kan hanteras och vad som är viktigt att tänka på vid protokollsskrivningen.

Ur innehållet

  • Samarbetet mellan ordföranden och sekreteraren
  • Vad ska skickas ut med kallelsen?
  • Vad säger lagen om protokollen?
  • Olika typer av yrkanden
  • Hur hanteras beslutsgången vid många yrkanden (kontrapropositioner)?
  • Hur blir protokollen informativa?
  • Tjänsteskrivelsernas betydelse för protokollstexten
  • Språket
  • Omedelbar justering

Hålltider
13:30 Fördjupningen inleds
16:30 Fördjupningen avslutas

Fördjupningspasset avbryts under eftermiddagen för en kortare paus

4,7 i betyg vid tidigare tillfällen


Ove Axelsson
Konsult
Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste AB
Läs mer

Ove har 25 års erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och har arbetat som såväl kommunsekreterare som kvalificerad utredare i kommuner. Han har också under 11 år arbetat som certifierad kommunal yrkesrevisor, konsult och utbildare. Ove är en av de mest uppskattade utbildarna inom området offentlig juridik där specialområdena är kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Han har också genomfört ett stort antal specialanpassade utbildningar kring sammanträdesteknik och protokollskrivning. Genom sin bakgrund har han stor förståelse för såväl förvaltningens som politikens olika roller.

Läs mer om fördjupningen Nämndsekreterare 2020