Avancerad sammanträdesteknik och protokollskrivning


Att nå en ökad kvalitet och rättssäkerhet innan, under och efter möten

Det som händer under sammanträdet ska dokumenteras på ett korrekt sätt. Ordföranden ansvarar för protokollets riktighet, men du som nämndsekreterare har en mycket viktig roll inför sammanträdet, vid sammanträdets genomförande och vid protokollsutformningen. Det är viktigt att besluten blir rättssäkra. Därför arrangerar Ability Partner fördjupningen ”Avancerad sammanträdesteknik och protokollskrivning – att nå en ökad kvalitet och rättssäkerhet innan, under och efter mötet” som ger dig kunskaper kring hur krångliga situationer kan hanteras och vad som är viktigt att tänka på vid protokollskrivningen.

Inför fördjupningen kommer du att ha möjlighet att skicka in de frågor som du vill att eftermiddagen ska ta upp. Vi blandar föreläsningar med diskussioner i grupp där målsättningen är att du ska få svar på just dina frågor och få chans att utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner.

Ur innehållet

 • Samarbetet mellan ordföranden och sekreteraren
 • Vad ska skickas ut med kallelsen?
 • Vad säger lagen om protokollen?
 • Tjänsteskrivelsernas betydelse för protokollstexten
 • Språket
 • Hur blir protokollen informativa?
 • Olika typer av yrkanden och hur de ska hanteras
 • Hur hantera beslutsgången vid många yrkanden?
 • Växeltjänstgöring
 • Att inte delta i beslut
 • Hantering vid jäv
 • Reservationer
 • Protokollsanteckningar

Hålltider
13:00 Fördjupningen inleds
14:10 Paus
14:40 Fördjupningen fortsätter
16:00 Fördjupningen avslutas


Marie Nikonoff
Föreläsare offentlig administration
Måndalen Konsult
Läs mer

Marie Nikonoff har varit verksam som kommunsekreterare i 38 år. I maj 2022 lämnade hon Linköpings kommun för att i egen regi hålla kurser, föreläsa och dela med sig av sina erfarenheter. Hon har arbetat i både små och stora kommuner och har bland annat utfört sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott, samt i valnämnden. Marie är en mycket uppskattad kursledare inom nämndadministration, sammanträdesteknik, protokollskrivning, offentlighet och sekretess, kommunallagen samt kommunens ärendeprocess och diarieföring.

Läs mer om fördjupningen Kvalificerad nämndadministration