Bättre digital strategi genom tjänstetänk och kundfokus


Många organisationer står inför att införa tjänstedesign som process för att bli en kundfokuserad verksamhet och erbjuda en bättre service i såväl digitala som fysiska kundmöten. För att lyckas behövs ett tjänstetänk och ett genomgripande kundfokus. Du som är digital strateg, webbansvarig eller verksamhetsutvecklare har en viktig roll i att driva igenom förändringen.

Under den här temadagen lär vi oss hur man praktiskt arbetar med tjänstedesign, får tips på hur man inför arbetssättet och övar oss i att koppla digital utveckling till övergripande verksamhetsmål.

Ur innehållet

Kunddriven verksamhetsutveckling

 • Kundernas problem som innovationskraft – att hitta nya tjänster genom insikter om riktiga problem
 • Att våga beställa utan att direkt bestämma vad slutresultatet ska bli
 • Samskapande med kunder som metod för att hitta nya lösningar

Att införa ett kundfokuserat arbetssätt

 • Modell för tjänstedesign
 • Verktyg och metoder för att kommunicera kundinsikter
 • Tips på sätt att sprida övertygelsen om kunddrivet arbetssätt
 • Att förstå kundresan och utveckla hela tjänsten – vad som är viktigt för att lyckas bli en kundfokuserad organisation

Strategi för tjänster i digitala kanaler

 • Bättre service digitalt genom att utgå ifrån kunden
 • Koppling mellan övergripande verksamhetsmål och digital strategi
 • Verktyg för att se kundens möte med er verksamhet i alla kanaler – såväl digitala som fysiska
 • Vad blir en lämplig fortsättning för utvecklingen av era digitala kanaler för att erbjuda en god service?

Hålltider för temadagen
08.30 Registrering, kaffe och smörgås
09.00 Temadagen börjar
12.00 Lunch
16.00 Temadagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för fika


Patrik Jacobsson
Senior Service Designer
Antrop
Läs mer

Patrik Jacobsson är en av Sveriges främsta experter på kundupplevelser och tjänstedesign. Han är Senior Service Designer på Sveriges första User Experience-byrå Antrop, där han också har rollen som kundansvarig. Antrop har sedan 2001 hjälpt företag att analysera sina kunders användarupplevelser och designa tjänster som matchar människors behov, beteenden och drivkrafter. Antrop har också rankats som en av Sveriges två bästa byråer 2016 och 2017. Patrik Jacobssons expertis är att hjälpa organisationer att gå från höga ambitioner och insiktsfulla strategier till faktisk handling och lanserade tjänster. Bland kunderna finns till exempel Google, SVT, Telia och Tillväxtverket. Patrik jobbar också dagligen med att förverkliga Antrops vision med att skapa en positiv förändring i samhället för människor och miljö.

Läs mer om temadagen Customer Experience Summit 2017