Bättre digital strategi genom tjänstetänk och kundfokus


Många offentliga organisationer står inför att införa tjänstedesign som process för att bli en kundfokuserad myndighet och erbjuda en bättre service i såväl digitala som fysiska kundmöten. För att lyckas behövs ett tjänstetänk och ett genomgripande kundfokus. Du som är digital strateg, webbansvarig eller verksamhetsutvecklare har en viktig roll i driva igenom förändringen.

Under den här temadagen lär vi oss hur man praktiskt arbetar med tjänstedesign, får tips på hur man inför arbetssättet och övar oss i att koppla digital utveckling till övergripande verksamhetsmål.

Ur innehållet
Behovsdriven samhällsutveckling

 • Kundernas problem som innovationskraft – att hitta nya tjänster genom insikter om riktiga problem
 • Att våga beställa utan att direkt bestämma vad slutresultatet ska bli
 • Samskapande med kunder som metod för att hitta nya lösningar

Att införa ett kundfokuserat arbetssätt

 • Modell för tjänstedesign för dig som offentlig organisation
 • Verktyg och metoder för att kommunicera kundinsikter
 • Tips på sätt att sprida övertygelsen om kunddrivet arbetssätt
 • Att förstå kundresan och utveckla hela tjänsten – vad som är viktigt för att lyckas bli en kundfokuserad organisation

Strategi för tjänster i digitala kanaler

 • Bättre service digitalt genom att utgå ifrån kunden
 • Koppling mellan övergripande verksamhetsmål och digital strategi
 • Verktyg för att se kundens möte med er verksamhet i alla kanaler. Såväl digitala som fysiska
 • Vad blir en lämplig fortsättning för utvecklingen av era digitala kanaler för att erbjuda en god service?

Hålltider för temadagen
08:30 Registrering med kaffe och smörgås
09:00 Temadagen inleds
12:00 Lunch
16:00 Temadagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för fika.Läs mer om Temadagen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018