Det måldrivna intranätet som skapar engagemang, aktivitet och produktivitet


Under workshopen kommer du att få lära dig mer om hur du arbetar för att skapa ett intranät och en digital arbetsplats som skapar produktivitet och aktivitet och som tydligt bidrar till organisationens mål och medarbetarnas engagemang. Vi går också igenom hur du sätter du mål och hur du mäter nyttan av ditt intranät

Innehåll
Drivkrafter för intranät – fokus på hur du skapar ett intranät som ger tydlig verksamhetsnytta

 • Hur du kan arbeta för att fokusera på vad det är som verkligen innebär verksamhetsnytta och hur intranätet kan bidra till det
 • Hur sätter du mål och hur mäter du nyttan av ditt intranät? •
 • Hur du övertygar ledning och nyckelpersoner om vinsterna i ökat digitalt samarbete
 • Hur du ska tänka för att skapa ett intranät som stöttar medarbetarna i deras arbete på riktigt?
 • Tydliga exempel på hur den nya typen av intranät och den digitala arbetsplatsen kan effektivisera verksamheten

Intranät som effektivitetshöjande faktor – hur du engagerar ledning och hela organisationen i nya smarta sätta att samarbeta, engagera och skapa värde genom intranät

 • Hur får du medarbetare och ledning att engagera sig i det samverkande och sociala intranätet?
 • Sociala medier skräddarsytt för arbetsrelaterat nätverkande – hur ser det ut?
 • Hur skapar du aktivitet?
 • Hur du mäter och visar på effekterna av ökad samverkan och bättre kunskapsdelning genom intranätet
 • Olika knep och metoder för att skapa engagemang och aktivitet i intranätet hos ledning och chefer
 • Så får du medarbetarna att ta en aktiv roll genom att erbjuda möjligheter att dela bilder och filmer använda chat, polls, webinars, inbjudningar, evenemang, kommentarer m.m
 • Hur ser en effektiv intranätorganisation ut?

Sammanfattning och avslutande diskussion Denna workshop går i samband med Intranätdagarna 2016