Digital analytics


Ha koll på kronan och mät effekten av era insatser!

Hur vet du att er digitala kommunikation funkar? Vad vet du om era användares upplevelser av era tjänster? Hur skaffar du dig solid kunskap om vilka investeringar som faktiskt är nyttiga och vilka du måste ompröva? Vilken data är relevant att samla in och följa upp? Och hur får du andra i organisationen att ha förståelse för och agera på insikterna?

Ur innehållet

  • Målstyrning och ledning. Sätt relevanta mål för rätt målgrupp. Vet du inte vad tjänsten ska göra för skillnad, eller för vem, så vet du inte vad eller hur du ska mäta. Har du mandat att agera på mätresultatet? Om inte, hur skaffar du dig det?
  • Mätplan. Vilka mätpunkter behöver du för att kunna förbättra tjänsten mot beslutade mål? Vad behöver din organisation veta och varför? Det avgör vad och hur du mäter; mål, mätpunkter, metod, frekvens
  • Åtgärdsplan. Vad ska du göra först? Vad ska du inte göra? Så här tar du fram en konkret plan för att säkerställa att vidareutveckling och förvaltning driver mot målen. År efter år
  • Mätverktyg: Det här behöver du tänka på när du väljer rätt mätverktyg

Pia Flodquist
Digital strateg
Metamatrix
Läs mer

Metamatrix är en digital byrå som tillsammans med sina kunder tar fram hållbara koncept och lösningar. Fokus är att skapa nytta för användarna och värde för verksamheten. Värdet kommer exempelvis i form av mer effektiv kommunikation eller höjd medborgarservice. Göran Åbonde är digital strateg på Metamatrix och har haft flera ledande roller inom strategiskt analytiskt webbarbetet, bland annat som innehållsansvarig på fackförbundet Unionen och var delaktig i den resa som höjde kundnöjdheten på webben från 25 till 90 procent. Pia Flodquist är även hon digital strateg och coachar organisationer och företag i digitalt förändringsarbete och strategisk planering, digital analys, optimering och förvaltning.
Göran Åbonde
Digital strateg
Metamatrix
Läs mer

Metamatrix är en digital byrå som tillsammans med sina kunder tar fram hållbara koncept och lösningar. Fokus är att skapa nytta för användarna och värde för verksamheten. Värdet kommer exempelvis i form av mer effektiv kommunikation eller höjd medborgarservice. Göran Åbonde är digital strateg på Metamatrix och har haft flera ledande roller inom strategiskt analytiskt webbarbetet, bland annat som innehållsansvarig på fackförbundet Unionen och var delaktig i den resa som höjde kundnöjdheten på webben från 25 till 90 procent. Pia Flodquist är även hon digital strateg och coachar organisationer och företag i digitalt förändringsarbete och strategisk planering, digital analys, optimering och förvaltning.

Läs mer om fördjupningen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018