Digitalt ledarskap i nya tider


– stärk din förmåga att leda och skapa engagemang i en digital kontext

Just nu pågår världens största ”jobba-hemifrån-test” och digitala arbetssätt sätts verkligen på prov. Vilka konsekvenser får detta för
ledarskapet och vilka nya krav ställer det på dig som chef? Att gå från ett traditionellt arbetssätt till ett flexibelt och digitalt i en värld som
befinner sig i krisläge kräver mycket både av ledarskapet och medarbetarskapet.

Hur får du med dig alla på tåget och hur skapar du engagemang och resultat trots all osäkerhet?
Under denna temadag kommer Karin Zingmark att facilitera en interaktiv workshop kring hur vi kan utveckla framtidens ledarskap genom
tillit och kommunikation. Du får praktiska verktyg för hur du som chef kan skapa en tillitsfull kultur som främjar samarbete, engagemang och
ständiga förändringar och hur du gör detta trots distansarbete där mycket av ledarskapet sker digitalt. Dagen kommer garanterat ge dig en
massa inspiration och konkreta metoder för att ta ditt digitala ledarskap till nästa nivå.

  • Pandemi, snabba omvärldsförändringar, osäkerhet och distansarbete – vad krävs av dig som chef?
  • Hur påverkas medarbetarna och organisationen av total mobilitet och distansarbete?
  • Vad behöver finnas på plats för att kunna bygga en kommunikativ organisation i dessa tider?
  • Hur skapas en tillitsfull kultur som främjar mod och ständig förändring?
  • Om att skapa psykologisk trygghet i arbetet – vad är viktigt?
  • Hur kan du som chef skapa en mer innovativ organisation präglad av tillit, engagemang och samarbetsvilja?
  • Varför är feedback viktigt och hur kan du använda feedback som drivkraft för resultat och förändring?
  • Så tillvaratar du medarbetarnas kompetens för att öka både innovationen och motivationen
  • Slutsatser, förslag och rekommendationer för att åstadkomma reella förändringar i din organisation

HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN
08:30 Registrering och kaffe
09:00 Temadagen inleds
16:30 Temadagen avslutas
Under dagen gör vi avbrott för kaffe och lunch.


Karin Zingmark
Strategisk expert inom ledarskap och kommunikation
Zingmark Consulting
Läs mer

Karin Zingmark har lång erfarenhet av förändringsledning från ledande roller i olika branscher, nu senast som marknadschef på Microsoft i Sverige. Hon är författare till “Maxa Snacket”, som inspirerar på temat kommunikativt ledarskap. Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut företagets budskap är sedan länge förbi. I en omvärld präglad av digitalisering och ständig förändring måste företag bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld.

Läs mer om konferensen Det nya ledarskapet 2021