Empatisk digitalisering – digitalisera efter behov


Framgångsrika organisationers utgångspunkt är alltid utifrån människors behov och drivkrafter. Om man ser digitalisering och det digitala som aspekt av servicedesign och använder samma arbetsmetodik för att ta reda på behov, förutsättningar och drivkrafter kan man möjliggöra en empatisk digitalisering som börjar med människan som utgångspunkt. Lösningen blir då bäst lämpad för kundens behov och situation, men även utifrån medarbetarens och organisationens perspektiv.

Det som är särskiljande med digitalisering är att det är en samhällelig kraft som påverkar alla individer och marknader i hela världen. Några aspekter man behöver ta extra hänsyn till då är teknik och omvärld. Att den teknik man väljer är passande för behoven och värdet man vill skapa och att man förhåller sig till sin omvärld på ett sätt som passar företaget eller organisationen. Därför blir det ännu mer viktigt att tänka på digitalisering som en del av en värdeskapande kedja och att identifiera vilket värde man vill skapa för sina kunder men även för medarbetare och organisation. Med värde menar man både vinst och mer övergripande kundvärde.

Så tar man de vägledande insikterna vidare

  • Tjänstekartan som ett centralt verktyg för alla stakeholders
  • Att driva en träffsäker och värdeskapande digitalisering
  • Att minimera risker vid digitalisering

Så anpassar man och styr efter insikterna

  • Att upprätthålla en relevant kundresa
  • Från kundresa till content strategi, wireframes etc
  • Att mäta effekter och värde

Hålltider för temadagen
08:30 Registrering, kaffe och smörgås
09:00 Temadagen börjar
16:00 Temadagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för fika och lunch.Läs mer om temadagen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018