Digitalisera efter behov


Kundcentrerad digitalisering för bättre service och tjänster till medborgarna

Snabba förändringar i samhället och en ökad digitalisering ökar kraven på att leverera service och tjänster på ett helt nytt sätt. Framgångsrika organisationers utgångspunkt är alltid utifrån människors behov och drivkrafter. Om man ser digitalisering och det digitala som aspekt av servicedesign och använder samma arbetsmetodik för att ta reda på behov, förutsättningar och drivkrafter kan man möjliggöra en empatisk digitalisering som börjar med människan som utgångspunkt. Lösningen blir då bäst lämpad för kundens behov och situation, men även utifrån medarbetarens och organisationens perspektiv. Det som är särskiljande med digitalisering är att det är en samhällelig kraft som påverkar alla individer och marknader i hela världen. Några aspekter man behöver ta extra hänsyn till då är teknik och omvärld. Att den teknik man väljer är passande för behoven och värdet man vill skapa och att man förhåller sig till sin omvärld på ett sätt som passar organisationen. Därför blir det ännu mer viktigt att tänka på digitalisering som en del av en värdeskapande kedja och att identifiera vilket värde man vill skapa för medborgarna men även för medarbetare och organisation. Under denna workshop kommer du att få lära dig grunderna i att arbeta med kundcentrerad digitalisering av service och tjänster. Du får verktyg för att förstå kundresan och därmed skapa en empatisk digitalisering som utgår från verkliga behov, internt som externt.

Så leder du framgångsrik digitalisering av medborgarservice genom att digitalisera efter behov

  • Att vända inifrån och ut-perspektivet en gång för alla – hur kan vi på riktigt öka den interna förståelsen för kundens behov, problem och förväntningar?
  • Kundresan – hur anpassar du verksamheten, processerna och tjänsterna utifrån kundernas verkliga behov?
  • Hur kan organisationer inom offentlig sektor samverka med sina invånare/kunder?
  • Att minimera risker vid digitalisering och driva en träffsäker och värdeskapande digitalisering
  • Att mäta effekter och värde – arbetsverktyg för att driva utvecklingen och förbättra kundresan

Hålltider
13:30 Workshopen inleds
14:45 Kaffe och nätverkande
16:30 Workshopen avslutarLäs mer om konferensen Framtidens medborgarservice 2023