Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv


En stor utmaning för alla kommuner, landsting och myndigheter är hur man på ett framgångsrikt sätt kan införa ett e-arkiv för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen. Det ska också vara enkelt för alla intressenter som t.ex. allmänheten, medarbetare och medier att få tillgång till offentlig information elektroniskt. Detta förutsätter att det är enkelt att långsiktigt lagra och bevara handlingar elektroniskt och att du kan integrera e-arkivet med era befintliga system och e-tjänster.

Under dagen får du möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor, lära av varandras erfarenhet och tillsammans utveckla er kunskap.

Ur innehållet:

Hur implementerar du ett användarvänligt e-arkiv från ax till limpa som är baserat på verksamheten och ”kundernas” önskemål.

Genomgång av vad du bör tänka på vid t.ex.

  1. Förstudie och målbilder
  2. Kravställning och informationssäkerhet
  3. Inköpsprocessen inför upphandling av ett e-arkiv, att välja mellan produkt och tjänst
  4. Inleveranser, förvaltning och tillgängliggöra

Så integrerar du e-arkivet med dina andra befintliga system och e-tjänster.

Ett gemensamt e-arkiv, vad bör du tänka på?

Avslutande diskussion

Under dagen görs avbrott för lunch samt för- och eftermiddagskaffe.Läs mer om fördjupningsdagen