Från aktivitetsmätning till värdestyrning av intranät och digitala arbetsplatser


Så mäter och utvärderar du verksamhetsnyttan av ditt intranät

Vad är det mest önskvärda med ditt intranät? Är det antal besök och kommentarer eller är det att intranätet möjliggör ett effektivt arbetssätt och att medarbetarna arbetar engagerat mot uppsatta mål? Det är dags att lyfta fokus från information till prestation men hur skapar du ett intranät som på bästa sätt genererar verkligt värde? Här får du hjälp att identifiera effektiva KPI:er som kan kopplas direkt till affärsnyttan.

Ur innehållet

  • Vilka affärsmål ska ett intranät stödja och vilken användning av intranäten stödjer dessa mål?
  • Effektiva och relevanta KPI:er – så knyter du ihop intranätmål och affärsmål för verklig verksamhetsnytta
  • Faktisk uppmätt användning versus upplevelsebaserade mätningar – hur säkrar du att ni mäter rätt saker och på rätt sätt?
  • Performance support management – så använder du KPI:erna som kommunikationsverktyg
  • Hur kan du bli mer proaktiv genom intern och extern benchmark?
  • Mätning och uppföljning – så utformar du rapportering och systematiska förbättringsprocesser som triggar rätt insatser på både kort och lång sikt

Att definiera det värde och verksamhetsnytta ert intranät ska ge är helt avgörande för att intranätet ska generera nytta, både för användarna och organisationen som helhet. På denna temadag får du hjälp att koppla din mätning och intranätanalys till din verksamhets övergripande mål och vision. Du får hjälp att identifiera de mest effektfulla KPI:erna för just din verksamhet. Detta är oumbärliga verktyg för att säkerställa att ditt intranät motsvarar användarnas behov, servar prestation och utvecklas i linje med era verksamhetsmål.Läs mer om teamdagen Intranätdagarna 2016