Hållbar effektivitet i den moderna digitaliserade arbetsplatsen


Henrik Gustafsson, konsult, och författare till boken Den digitala arbetsplatsen, och Jerker Davidsson, grundare och CEO på iManagement, håller tillsammans i en heldag på temat hur du stärker medarbetarnas förmågor med nya digitala möjligheter och arbetssätt på ett hållbart sätt. Under dagen kommer du att introduceras till centrala koncept och problemställningar som behöver hanteras liksom till det angreppssätt och metodik som de använder i sina uppdrag och kurser. De kommer dela med sig av konkreta tips, erfarenheter och exempel från de många verksamheter de arbetat med kring dessa frågor och hur corona-pandemin påverkat digitaliseringsarbetet. Följande teman och frågeställningar kommer att beröras under temadagen:

Del 1: Den digitaliserade arbetsplatsen

 • Vad är digitalisering egentligen och vad driver den framåt?
 • Vad ställer digitaliseringen för krav på oss som medarbetare?
 • Vilken roll spelar den digitala arbetsplatsen för digitaliseringen av en verksamhet?
 • Hur påverkas den fysiska och sociala arbetsplatsen av digitaliseringen?

Del 2: Medarbetarens utmaningar och förmågor

 • Vilka förutsättningar har förändrats för en kunskapsarbetare i en komplex arbetsmiljö?
 • Vanliga beteenden som slösar våra viktigaste resurser – mental kraft och energi?
 • Vilka färdigheter behöver stärkas för hållbarhet och effektivitet?
 • Hur optimeras hjärnans förmågor till fokus, komplext tänkande och beslutsfattande?
 • Hur sker självledarskap, samarbete och ledarskap i vardagen?

Del 3: Medarbetarupplevelsen och den digitala arbetsplatsen

 • Vad menas med digital medarbetarupplevelse och vad påverkas den av?
 • Vilka utmaningar finns för att utforma en effektiv medarbetarupplevelse?
 • Hur designas den digitala arbetsplatsen för att skapa en bättre digital medarbetarupplevelse?
 • Hur kan den digitala arbetsplatsen utvecklas i samklang med den fysiska och sociala arbetsplatsen?

Del 4: Utveckling och införande av hållbart effektiva arbetssätt

 • Vilka mänskliga behov behöver fortfarande tillgodoses av vår moderna arbetsmiljö?
 • Hur utformar vi arbetssätt i det moderna kontoret och den digitala arbetsplatsen
 • Hur kan moderna verktyg som Teams och Slack hjälpa eller stjälpa ett mer hållbart effektivt arbetssätt?
 • Hur skapar vi en hållbar och bestående implementering av de nya arbetssätten?

Respektive tema ovan har en föreläsningsdel, någon interaktiv övning i grupp eller individuellt och en genomgång av exempel med efterföljande diskussion.

Hålltider för temadagen
08:55 Inloggning
09:00 Temadagen inleds
16:30 Temadagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott på för- och eftermiddagen samt vid lunch


Henrik Gustafsson
Rådgivare, strateg och verksamhetsdesigner, författare och föreläsare
Läs mer

Henrik har lång erfarenhet av digital strategi- och verksamhetsutveckling med allt från projekt, böcker, podd och kurser i sin portfölj. Han arbetar också med coaching inom hälsa, energi och personlig utveckling.
Jerker Davidsson
Founder and CEO
iManagement
Läs mer

Jerker driver iManagement som utvecklar hållbart effektiva arbetssätt. Grundtesen är att hållbart effektiva organisationer i en modern digitaliserad värld behöver byggas genom starkt självledarskap, flexibla samarbetsstrukturer och ett ledarskap som baseras på öppenhet och tillit.

Läs mer om temadagen