How you make strategy happen


Internkommunikation som involverar och engagerar medarbetare i verksamhetsmålen och strategin

För att skapa hållbara resultat krävs det att en organisations lärande sker snabbare än förändringstakten i omvärlden. Det är mer än bara ord. Det är ett förhållningssätt som måste genomsyra all internkommunikation för att skapa engagemang, nytänkande och ändrat beteende.

Engagerade och drivna medarbetare som lever budskapet kan skapa en enorm drivkraft mot mål. Men vad krävs för att skapa detta engagemang och hur frigör man denna kraft i praktiken? På denna workshop får du ta del av en konkret process som ger dig handfasta kommunikationsverktyg som hjälper att översätta strategi till handling.

 Så tar du ett helhetsgrepp kring den interna kommunikationen med fokus på:

  • Vad är storyn och ert varför, bakom er strategi?
  • Hur kan du arbeta proaktivt för att förstå målgrupperna och involvera alla intressenter?
  • Hur ökar du vertikal och horisontell kommunikation för att inkludera röster och idéer från hela organisationen?
  • Så skapar du delaktighet i bolagets vision och mission och engagemang för strategin och genomförandet

På denna workshop får du effektiva metoder för att utveckla dina kommunikationsprocesser för att skapa en organisation som förstår, lever och handlar i linje med den övergripande strategin. Helt enkelt metoder som gör att dina kommunikationsinsatser går hand i hand med verksamhetsmålen. Metoderna får du till dig genom att själv få uppleva dem.Läs mer om workshopen