Hur du utvecklar en modern syn på Performance Management och skapar en agil och prestationsdrivande kultur


Under fördjupningspasset kommer du att få lära dig mer om hur du utvecklar ett modernt Performance Management som frigör prestationspotentialen och skapar en högpresterande organisation över tid. Passet kommer att ta upp relevant forskning inom området samt kommer även att ta upp praktiska exempel på framgångsrik tillämpning av prestationshöjande insatser. Tillsammans med övriga deltagare kommer du få byta erfarenheter och reflektera kring ditt eget Performance Management arbete. Du kommer att få med dig praktiska verktyg som hjälper dig i arbetet med att optimera prestationen i din organisation.

Ur innehållet

  • Vad är egentligen syftet med Performance Management och hur kopplar du arbetet till organisationens övergripande mål?
  • Hur definierar du vad en god prestation är och hur mäter du den?
  • Hur driver du prestation – vilka praktiska verktyg kan du använda dig av?
  • Hur effektiva moderna Performance Management processer stöttar skapandet av en högpresterande organisationskultur
  • Vad krävs av ledarskapet för att en organisation skall kunna vara högpresterande över tid?
  • Hur du skapar ett agilt förhållningssätt som möjliggör snabb anpassning och ständiga förbättringar
  • Så följer du upp prestationer kontinuerligt och ger snabb feed-back på individers och gruppers resultat

Fördjupningspasset pågår mellan 13:20-16:30
Passet bryts för eftermiddagskaffeFördjupningspasset är med på konferensen