Juridiken kring elektronisk kommunikation för dig som registrator


I övergången till en mer digitaliserade ärendehantering är det av stor vikt att du som registrator håller dig uppdaterad om det senaste utvecklingarna gällande elektronisk kommunikation och de juridiska kraven som ställs. Cecilia Magnusson Sjöberg kommer att gå igenom det absolut senaste uppdateringarna kring Offentlighets- och sekretesslagen, PuL och elektronisk kommunikation.

Uppdatera dig på det absolut senaste inom juridiken samt dess möjligheter och begränsningar vid digital ärendehandläggning

 • Ta del av centrala regelverk och nyheter som avser offentlighet och sekretess
 • Vem har ansvaret för ärendet då flera myndigheter samverkar?
 • Vad innebär myndigheters utredningsansvar och vad säger rättspraxis?
 • Vilka rättsregler gäller för webben? Exempelvis skillnaden mellan internet och intranät, länkad information i ett mail, publicerad information på webbplatsen eller webbaserad blanketthantering

Att möta kraven på en god offentlighetsstruktur

 • Att uppmärksamma offentlighetslagstiftningen i ett tidigt skede av systemutveckling
 • När blir handlingar inkomna respektive upprättade?
 • Vilka uppgiftssammanställningar går att åstadkomma med rutinbetonade åtgärder?
 • Vilka handlingar utgör typiskt sett inte allmänna handlingar?
 • Så kan du nå en god beredskap för sekretessprövning

Sociala medier, e-post molntjänster och registratorns arbete

 • Riktlinjer och vägledningar från Sveriges Kommuner och Landsting och E-delegationen
 • Aktuella domstolsbeslut om myndigheters användning av Sociala medier
 • Viktiga frågor som du bör beakta för att PuL säkra din verksamhet

Sagt om Cecilia från våra tidigare konferenser:
“Cecilia Magnusson var jättebra och kunde vända och vrida på frågeställningar vilket jag tycker visar på en mycket god kunskap inom ämnet”

“Cecilia Magnusson Sjöberg är en jättebra föreläsare, trygg i sin roll och kunnig”

”Bra modernt innehåll med konkreta exempelDenna workshop hör till