Juridiskt helhetsgrepp kring LSS, SoL och närliggande lagar – nyheter och praxis


LSS är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäkerhet och där du som verksamhetsansvarig inom LSS behöver hålla dig
uppdaterad på den senaste rättsutvecklingen, lagens tillämpning och hur LSS förhåller sig till SoL och andra närliggande lagar.

På denna interaktiva digitala utbildning får du ta del av det senaste inom praxis och tillämpning av LSS under ledning av den erfarne
och uppskattade juristen Finn Kronsporre. Fokus ligger på hur du navigerar i det nya juridiska landskapet samt hur du utifrån ett juridiskt helhetsgrepp tillämpar LSS och närliggande lagar. Under utbildningen finns möjlighet till frågor och diskussion.

Utbildningen vänder sig till dig som är i behov av kunskap om LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som arbetar med de olika verksamheterna inom LSS, men utbildningen passar även för dig som är i behov en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Ur Innehållet

  • Juridiska utmaningar som du behöver ha koll på 2023
  • Gränsdragningar och ansvarsfördelning – vad gäller och varför?
  • Översikt av skillnader mellan LSS och till exempel SoL och HSL
  • Frivillighet, tvång och begränsningar inom omsorg av personer med intellektuell funktionsnedsättning – juridiska krav att förhålla sig till
  • Hot mot personal eller andra boende
  • Ansvarsfördelning vid insatser utöver boendet
  • Lagmässiga krav att förhålla sig till om den boende vill bli sambo
  • Personlig assistans och förhållandet till andra insatser enligt LSS och SoL
  • Övrig aktuell rättspraxis som ger dig riktlinjer för din verksamhet

Hålltider
09:00 Utbildningen börjar
10:35 Förmiddagskaffe
10:50 Utbildningen fortsätter
12:00 Utbildningen avslutas


Finn Kronsporre
Jurist
Läs mer

Under denna expertföreläsning får du ta del av det senaste inom praxis och tillämpning av LSS. Fokus ligger på hur du navigerar i det nya juridiska landskapet samt hur du utifrån ett juridiskt helhetsgrepp tillämpar LSS och närliggande lagar. Finn Kronsporre är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare. Som jurist och socialrättsexpert guidar han dig igenom det många gånger komplexa regelverk och lagtolkningar som påverkar dig i din vardag. Finn Kronsporre fick snittbetyget 4,5 (skala 1-5) på förra årets konferens!

Läs mer om utbildningen Framtidens LSS 2023