Innehållsstrategi för sociala och digitala medier


– målgruppsanpassad kommunikation på rätt sätt

Du som arbetar som kommunikatör vet redan om att framtiden är digital. Hur vi kommunicerar, både internt och externt, blir allt mer en fråga om att välja och anpassa olika digitala och sociala kanaler. Men vilken typ av innehåll väcker intresse och skapar engagemang?

Vilka som är din målgrupp och vad ditt budskap är påverkar kanalen och sättet du bör kommunicera på. Workshopen ger dig nycklarna till hur du kommunicerar och för fram dina budskap på bästa möjliga sätt i sociala och digitala medier. Under passet får du också ta del av konkreta metoder för att utveckla din roll som skribent och redaktör.

UR INNEHÅLLET

  • Strategier för att jobba med innehåll i olika digitala och sociala kanaler – att organisera internt för att nå ut enhetligt externt
  • Vässa dig i skribent- och redaktörsrollen för att nyttja kanalerna effektivt och nå ut med ditt budskap
  • Jobba med kreativitet, snabbhet och transparens – hur bygger du in det i ditt arbetssätt?
  • Hur kan du målsätta, mäta och följa upp kommunikationen och dina aktiviteter?

Hålltider
13:10 Workshopen inleds
16:40 Workshopen avslutar

Vi bryter passet för eftermiddagskaffe.Läs mer om workshopen