Kommunikativt ledarskap – hur får du det att hända?


Eftersom studie efter studie har visat att att chefen är den viktigaste kommunikationskanalen för att skapa mening och engagemang bland medarbetarna i organisationen har många kommunikationsavdelningar satsat på kommunikativt ledarskap de senaste åren. Trots detta har flera en bit kvar för att verkligen få det att hända och nå största effekt av satsningen.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.”* Vad innebär det för dig som kommunikatör och ledarutvecklare?

Syfte och mål
Syftet och målet med workshopen är att du ska få en god förståelse för vad som är viktigast för att verkligen skapa förtroende för kommunikationsavdelningen som aktör i chefs- och ledningsfrågor och hur du kommunikativt kan stödja cheferna på rätt sätt.

Innehåll och upplägg
Under workshopen blandar vi föreläsningar med konkreta diskussioner och övningar.

Områden och frågeställningar som kommer att behandlas under workshopen:

  • Modeller, metoder och verktyg för att få det kommunikativa ledarskapet att hända och utvecklas
  • De vanligaste anledningarna till att det kommunikativa ledarskapet inte blir verklighet och vad du kan göra åt det
  • Din roll som kommunikationsrådgivare coach – vad innebär egentligen rollen och vad behöver du utveckla för att kunna stödja cheferna på bästa sätt?
  • Att stötta cheferna i deras vardag, så bygger du förtroende och blir efterfrågad – framgångsfaktorer och fallgropar
  • Så kan du anpassa ditt egna sätt att arbeta för att skapa ökat värde och stödja cheferna
  • Hur skapar och bibehåller du intresse för kommunikativt ledarskap och hur du säljer in nyttan till nya chefer?
  • Vilka kommunikativa förmågor är de mest centrala och avgörande för att få det kommunikativa ledarskapet att verkligen ta fart internt?
  • Olika tips och trick för att ta sig in och utvecklas som kommunikativ ledarskapsutvecklare i din organisation

*Sören Kirkegaard

 Denna workshop hör till