Kriskommunikation när drevet går – strukturerade arbetssätt för kriskommunikation i traditionella och digitala kanaler


Nya förutsättningar för kriser och kriskommunikation råder i en social och digital värld där traditionella gränser suddas ut. Journalister vill veta vad som hänt och informationen sprids snabbare än någonsin. Hur kan man förbereda sig proaktivt för en kris? Vilken typ av kriskommunikation fungerar bra och varför? När mediedrevet satt igång – vad gör du då? Detta är frågor du som arbetar med kommunikation bör ställa dig.

Under dagen får du lära dig allt från kriskommunikationen/-hanteringens grunder och framgångsfaktorer till hur du kan arbeta förebyggande innan krisen ens har skett.

  • Krishantering och kriskommunikation – framgångsfaktorer både på det operativa och strategiska planet
  • Nya förutsättningar för kriskommunikation i en allt mer digital, social och komplex kontext
  • Praktiska arbets- och förhållningssätt när drevet går – kriskommunikation i praktiken
  • Medielogik och mediedramaturgi – hur gör du för att nå ut med dina bästa budskap och argument?
  • Krisplan och mediestrategi – så säkerställer du att rutiner och ansvar fungerar när krisen är ett faktum
  • Proaktiva arbetssätt som fungerar för att undvika förtroendekriser
  • Använder du de sociala mediernas fulla potential i en kris? – Om att kombinera rätt kanaler för bästa effekt

Pia Jansäter
Kriskommunikatör och kris-tränare
Jansäter kommunikation
Läs mer

Pia Jansäter har över 25 års erfarenhet av att arbeta inom kriskommunikation, krishantering, PRoch medierelationer, inom både offentlig och privat sektor. Specialinriktningen ligger inom just kriskommunikation, där hon har arbetat både operativt och strategiskt i det akuta skeendet liksom i förebyggande och proaktiva aktiviteter. Pia är även en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare som brinner för att förmedla kunskap genom att lyfta intressanta och relevanta case.

Temadag Kriskommunikation offentlig sektor 2018