Kundcentrerad utveckling och tjänstedesign


En av de största utmaningarna inom den offentliga sektorn är att kunna fånga upp medborgarens/kundens behov och sedan omvandla kunskapen till konkreta och lättillgängliga tjänster som medborgarna efterfrågar och tycker om. Under denna temadag kommer du att få lära dig mer om hur du arbetar kunddrivet och hur du utvecklar digitala tjänster baserat på kunskap och insikt om slutanvändaren. Du kommer att få varva teori med erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner samt få nya verktyg och inspiration till hur du kan använda och utgå från kunden i ditt utvecklingsarbete.

Ur innehållet

  • Vad menar vi egentligen när vi säger att vi vill kundanpassa en offentlig verksamhet?
  • Hur kan vi förstå användarens behov och beteenden i syfte att ta fram tjänster som de behöver och vill ha?
  • Hur kan vi arbeta metodiskt med kundnära utveckling för att ta fram attraktiva tjänster?
  • Hur behöver vi anpassa vår digitala strategi?
  • Kundnära utveckling av digitala tjänster där webbplatsen är ett av flera gränssnitt mot användaren av en tjänst
  • Metoder för att mäta och utvärdera digitala tjänster

Ulrika Ewerman
Servicedesigner och Director Customer Experience
Veryday- McKinsey Design
Läs mer

Ulrika har mer än 15 års erfarenhet som servicedesigner och strateg med fokus på kunddriven utveckling. Hon har arbetat med uppdrag inom både offentlig sektor och privat sektor. De senaste åren har hon arbetat på Veryday- McKinsey Design och dessförinnan på Daytona.

Läs mer om temadagen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018