Kvalitet i den digitala nämndadministrationen – att nå en bättre och enklare administration genom digitala processer


Ability Partners research visar att övergången till en digitaliserad ärendekedja och nämndadministration många gånger är komplex med svårigheter att nå effektivitet och kvalitet i det dagliga arbetet. Att övergå till ett pappersfritt ärendeflöde betyder ökad standardisering och större transparens vilket gör att nämndsekreterarens roll och arbetssätt förändras. Hur man som nämndsekreterare ska utföra sitt uppdrag är inte alltid så lätt att se eller ta till sig. Här krävs en god förändringsledning, ökad förståelse mellan professioner och att man arbetar mot gemensamma mål.

Därför arrangerar Ability Partner fördjupningen ”Kvalitet i den digitala nämndadministrationen” som fokuserar på hur du når en bättre och enklare administration genom digitala processer. Du får ökade kunskaper om hur du kvalitetssäkrar nämndadministrationen och hur du bygger upp nya arbetssätt i den digitala miljön. Därutöver får du med dig tips och råd kring rättssäker publicering på webben och hantering av sekretessbelagda uppgifter i digitala handlingar.

Inför fördjupningen kommer du att ha möjlighet att skicka in de frågor som du vill att eftermiddagen ska ta upp. Vi blandar föreläsningar med diskussioner i grupp där målsättningen är att du ska få svar på just dina frågor och få chans att utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner.

Ur innehållet:

Bättre och enklare administration genom digitala processer – så når du en hållbar lösning

  • Strategier för säkerställa såväl kvalitet som effektivitet i den digitala processen – är det papperslösa ärendeflödet möjligt?
  • Vad är viktigt för att få till en förändring som är hållbar på lång sikt?
  • Utmaningar och möjligheter för det nämndadministrativa arbetet

Det nämndadministrativa arbetet och förnyade arbetssätt i en digital miljö

  • Vad får digitaliseringen för konsekvenser för nämndsekreterarens uppdrag?
  • Före och efter digitaliseringen – så förändras det nämndadministrativa arbetet
  • Vad händer när det blir en ökad insyn i det administrativa arbetet?
  • Hur säkerställs kvaliteten i alltmer standardiserade arbetssätt?
  • Övriga frågor såsom webbpublicering av protokoll och hantering av sekretessbelagda uppgifter i digitala miljöer

4,6 i snittbetyg vid förra tillfället!

Sagt om Malin Tinjans fördjupning vid vår tidigare konferens:
“Mycket bra och gav mycket inspiration, uppslag till förbättringsarbete att genomföra på hemmaplan”
“Mycket inspirerande”
“Absolut bra då den skapade mycket tankar och idéer till kommande arbete i den egna kommunen”
“Föredragshållaren lättsam, positiv och duktig på att framföra sitt budskap”
“Fick tips på hur man kan arbeta med nämndprocessen för att ha rätt kvalité. Utbyta tankar med övriga deltagare”

Hålltider
13:00 Fördjupningen inleds
14:10 Kaffe och nätverkande
14:40 Fördjupningen fortsätter
16:00 Fördjupningen avslutas

Begränsat antal platser! Anmäl dig i god tid för att säkra din plats!Läs mer om konferensen Kvalificerad nämndadministration