Personlig effektivitet och smarta arbetssätt – utveckla dig i din yrkesroll och få mer gjort på samma tid


Ability Partners research visar att många nämndadministratörer upplever sin arbetssituation som utmanande då man ansvarar för kvaliteten i en komplex berednings- och ärendehanteringsprocess. En process som styrs av olika lagar och regler och som har många inblandade parter. Många upplever också att det är mycket som ska hinnas med på kort tid.

Därför arrangerar Ability Partner en speciellt framtagen fördjupning om ”Personlig effektivitet och smarta arbetssätt” under ledning av en av Sveriges mest erfarna effektivitetskonsulter, Sara Olén från Petra Brask & Partners AB.

Välkommen till en inspirerande och matnyttig fördjupning som ger dig konkreta verktyg till att effektivare använda din arbetstid, göra smarta prioriteringar och kommunicera effektivare i samspel med dina kollegor! Missa inte denna chans till att gå en inspirerande effektivitetsworkshop som både utvecklar dig personligen och yrkesmässigt!

Ur innehållet:

Personlig effektivitet och att få mer gjort utan att jobba mer

  • Hjärnas behov av struktur i det ökade informationsflödet – hur kan vi dra nytta av den kunskapen i vårt jobb?
  • Vad är stress och hur kan vi förstå hur det påverkar vårt beteende?
  • Är det möjligt att få mer gjort på mindre tid? Konkreta verktyg och tidsanalys som skapar förutsättningar för högre effektivitet
  • ”Gör det nu – beteende” – hjärnkraft, förhalningsbeteende och hur du frigör energi och endorfiner
  • Interaktiva övningar i effektivt beslutsfattande för att använda sin tid på ett smartare sätt

Så blir du effektiv i en alltmer digital och gränslös arbetsmiljö

  • Digitalisering och ökat informationsflöde som utmanar – så använder du strategisk planering och prioritering för mer framförhållning
  • Att skapa en smidig struktur på sitt arbete när arbetsuppgifterna är många och arbetsprocesserna komplexa
  • Så får du ett bättre arbetsflöde och en logisk struktur på fysiskt och elektroniskt arbetsmaterial
  • Olika typer av planeringsverktyg för att avlasta din hjärna
  • Hur du optimerar användningen av de tekniska verktygen och e-kommunikation

Sagt om Sara Oléns tidigare föreläsningar:
”Bästa föreläsningen jag varit på. Lärorikt men med humor. Jag skrattade gott. Tack”
”Bästa talaren under dessa två dagar och väldigt intressant och relevant”
”Vilken föreläsare och vilken kanonföreläsning”

Hålltider
13:00 Fördjupningen inleds
14:10 Kaffe och nätverkande
14:40 Fördjupningen fortsätter
16:00 Fördjupningen avslutas

Begränsat antal platser! Anmäl dig i god tid för att säkra din plats!Läs mer om fördjupningen Forum för nämndsekreterare 2023