Lagar och förordningar – juridiken kring bristfällig inomhusmiljö


– ansvarsfördelning, hantering av juridiska utmaningar och aktuell praxis vid bristfällig inomhusmiljö

Under denna utbildning får du möjlighet att öka dina kunskaper om juridiken vid tillsyn av inomhusmiljö för att du som miljöinspektör ska kunna fatta rätt beslut. Du får en översiktlig genomgång av lagstiftningen och även aktuella rättsfall för att lära dig hantera de juridiska utmaningarna som rör inomhusmiljön.

UR INNEHÅLLET:

  • Vad säger miljöbalken om inomhusmiljön och vad finns det för lagstöd vid bristfällig inomhusmiljö?
  • Hur ser ansvarsfördelningen gällande inomhusmiljön utifrån miljöbalken?
  • Juridiska utmaningar kring klagomålsärenden – vad ska du tänka på vid överklaganden samt åtgärder när förelägganden inte följs
  • Domar och aktuell rättspraxis – praktiska exempel och lärdomar från rättsfall och domstolsavgöranden

HÅLLTIDER:
13:15 Fördjupningspasset inleds
16:45 Fördjupningspasset avslutas
Under eftermiddagen tar vi en bensträckare.Läs mer om konferensen Inomhusmiljö 2024