Lagar och förordningar – juridiken kring bristfällig inomhusmiljö


– ansvarsfördelning, hantering av juridiska utmaningar och aktuell praxis vid bristfällig inomhusmiljö

Under denna utbildning får du möjlighet att öka dina kunskaper om juridiken vid tillsyn av inomhusmiljö för att du som miljöinspektör ska kunna fatta rätt beslut. Du får en översiktlig genomgång av lagstiftningen och även aktuella rättsfall för att lära dig hantera de juridiska utmaningarna som rör inomhusmiljön.

UR INNEHÅLLET:

  • Vad säger Miljöbalken om inomhusmiljön – vad finns för lagstöd vid bristfällig inomhusmiljö?
  • Hur ser ansvarsfördelningen gällande inomhusmiljön ut mellan fastighetsägaren och brukaren av lokalen utifrån miljöbalken?
  • Juridiska utmaningar kring klagomålsärenden – vad du ska tänka på vid överklaganden samt åtgärder när förelägganden inte följs
  • Domar och aktuell rätts praxis – praktiska exempel och lärdomar från rättsfall och domstolsavgöranden

HÅLLTIDER:
09:00 Dagen inleds
12:00 Dagen avslutas
Under förmiddagen gör vi några korta pauser.


Caterina Carreman
Advokat
Foyen Advokatfirma
Läs mer

Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, tillsyn, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av era olika branscher, och arbetar just nu med era infrastrukturprojekt.

Läs mer om konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan