Spår 1: Utförarverksamhet – Lösningsfokuserat gruppledarskap inom LSS för en bättre boendemiljö för alla


Oavsett vilken typ av eller hur många boenden du är chef över så finns det utrymme för dig att utveckla ditt ledarskap. Begränsade resurser och knappt om tid för det ack så viktiga ledarskapet – känner du igen dig?

Under fördjupningspasset får du ta del av grundtankar och konkreta verktyg som du direkt kan applicera i ditt arbete för att utveckla ditt ledarskap och fokusera på lösningen snarare än problemet i olika situationer.

”Gör mer av det som fungerar! Om det inte fungerar: gör något annorlunda!”

UR INNEHÅLLET

  • Lösningsfokuserat ledarskap – hur fungerar det?
  • Skillnaden mellan lösningsfokus och problemfokus och vad det gör med individen och gruppen
  • Hur kan du leda på ett effektivt sätt på både grupp- och individnivå?
  • Ökad delaktighet, engagemang och kvalitet i verksamheten – hur?
  • Arbetssätt för att se till både brukarens och personalens behov
  • Kommunikation som grund för organisationsutveckling
  • Engagerad och ansvarstagande personal – hur kan lösningsfokus bidra?

Hålltider
12:15 – 13:15 Lunch för fördjupningens deltagare
13:15 Fördjupningen inleds
14:45-15:15 Eftermiddagskaffe
16:45 Fördjupningen avslutasLäs mer om fördjupningen Framtidens LSS 2023