Från strategi till målgruppsanpassad webbplats


Under eftermiddagen ger vi dig tips på verktyg och metoder för att ta fram eller förbättra en webbplats. Analys av såväl innehåll som interaktionsdesign utifrån ett användarcentrerat och mobilt perspektiv.

Ett strategiarbete och arbetssätt som bygger på kunskap om användarna, deras förutsättningar och önskemål kommer att leda till en mer effektiv webbplats och måluppfyllelse av verksamhetens mål.

Under workshopen kommer vi att varva teori med praktiska övningar, gruppdiskussioner, praktikfall och exempeltexter så att du får konkreta verktyg och tips som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete.

Du får stöd i hur du bäst analyserar, förvaltar, förbättrar och producerar nytt innehåll till er webbplats. Vi går även igenom om hur du utvecklar strategin för och vad du som beställare behöver hålla koll på inför det mobila projektet.

Ur innehållet
Webb- och innehållsstrategi för tillgängliga webbplatser

  • Strategier och planering för att skapa verktyg som underlättar vardagen
  • Att lyckas med användbart innehåll som skapar nytta för besökaren
  • Hur du prioriterar innehåll och underlättar för dina mobila besökare

7 kriterier för en bra webbplats

  • Grundpelarna i ett bra koncept
  • Ett utvärderingsverktyg för att hitta enkla möjligheter till förbättring

Det mobila projektet

  • Vad behöver jag tänka på när jag står inför ett mobilt projekt?
  • Nya sätt att förhålla sig till innehåll, struktur och interaktionsdesign


Denna workshop hör till Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018