Handläggning – Rättssäker LSS-handläggning


Skaffa dig verktyg för rättssäkra utredningar och beslut i din kommun

Du som arbetar med handläggning inom LSS vet att det ofta uppstår tvetydigheter angående vad som gäller från fall till fall. De nya domarna och kommer att påverka kommunens beslut och verksamhet inom LSS. Skaffa dig förkunskaper som gör att du redan från början kan ta rättssäkra beslut. Fördjupningen ger dig redskap för hur du som LSS-handläggare bör tänka på hur lagen ska tolkas och hur du som handläggare ska relatera dina beslut till rådande praxis.

Ur Innehållet

  • Ta del av praktiska råd för att genomföra utredningar i din egen verksamhet
  • Få konkreta råd om att ta beslut i myndighetsutövningen som följer senaste rättspraxis
  • Ta med dina egna frågor för att få svar direkt på fördjupningen
  • Hur ska du tolka de aktuella domarna från Förvaltningsdomstolen?
  • Vad innebär de begränsningar i rätten till assistans som vi känner till om LSS-utredningen?
  • Vad innebär Förvaltningsdomstolens prövningstillstånd för din kommun?

Hålltider för fördjupningspasset
13:15-14:30 Fördjupningen inleds
14:30-15:00 Eftermiddagskaffe
15:20-16:30 Fördjupningen avslutas


Katarina Lindblad
Jurist, VD
Lindblad Juristbyrå AB
Läs mer

Katarina är utbildad jurist från Stockholms Universitet med specialinriktning inom social- och förvaltningsrätt. Katarina har arbetat som jurist i egen verksamhet sedan 2006 och har mångårig erfarenhet som chef och handläggare inom socialtjänsten. Idag hjälper Katarina kommuner med utredningar och beslut inom LSS och assistans.

Läs mer om fördjupningen Framtidens LSS 2023