Resan till det nya arbetslivet


Så leder och utvecklar du framtidens arbetsplats med motivation, välbefinnande och prestation i fokus.

För att implementera aktivitetsbaserade arbetsmiljöer och arbetssätt behöver man arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på den fysiska arbetsmiljön, den teknik som används och framförallt människorna i verksamheten som ska använda den. När gamla beteendemönster ska bytas ut mot nya effektiva sätt att arbeta på innebär det ett omfattande förändringsarbete i organisationen. Under denna temadag kommer vi att belysa ett antal avgörande punkter vid planering och införande av aktivitetsbaserade arbetssätt;

DEL 1: ABW som ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling och medarbetarupplevelsen

 • Den första frågan som behöver besvaras – varför ABW?
 • Vad vill vi uppnå, hur kan vi sätta konkreta och mätbara mål?
 • Vikten av en tydlig vision och berättelsen om varför?
 • Hur kartläggs, analyseras och supporteras verksamhetens behov, krav och önskemål?
 • Hur ser den optimala projektorganisationen ut, roller och ansvar.

DEL 2: Förändring händer inte av sig själv

 • Hur driver man framgångsrik förändring?
 • Vi identifierar utmaningar och motstånd som förändringen föranleder och hur man på bästa sätt kan hantera det?
 • Är det möjligt att få med alla på förändringsresan – hur ser planen ut för alla steg i förändringsprocessen?

DEL 3: Människan, ledarskapet och medarbetarskapet i framtidens aktivitetsbaserade arbetsmiljöer

 • Vilka krav ställer framtidens arbetssätt och hur påverkas ledarskapet och medarbetarskapet?
 • Hur kan vi visualisera det nya arbetssättet för att skapa engagemang och delaktighet?
 • Vilka utbildningsinsatser kommer att krävas för ett förändrat arbetssätt?

DEL 4: ABW – det stora genomförandet och uppföljningen

 • Genomförandet – ett projekt eller ständigt pågående utvecklingsresa?
 • Hur följer vi upp och utvärderar – hur säkerställer vi att vi uppnådde målen?
 • Från utveckling till förvaltning – hur säkerställer vi att vi fortsätter utveckla och inte bara förvaltar?

Du kommer under temadagen få ta del av verktyg, modeller och checklistor – ett värdefullt stöd för dig som har till uppgift att driva framgångsrik förändring i din organisation.

HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN

08:55 Inloggning
09:00 Temadagen inleds
10:00 Paus
12:00 Paus
14:30 Paus
16:30 Temadagen avslutas


Heléne Lidström
Förändringsledare och författare
Healthy Business AB
Läs mer

Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation, ledarskap och organisation i företag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2 där förändring har varit ett ledord i alla hennes uppdrag. Heléne ansvarade för Microsofts framgångsrika initiativ ”Det Nya Arbetslivet” som innebar radikala förändringar i arbetssätt och kontorsutformning. Heléne är en uppskattad talare och ofta anlitad för föreläsningar, seminarier och workshops. Hon har skrivit boken Det Nya Arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats och har stöttat många organisationer i resan till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen utifrån tekniken, platsen och människan.

Läs mer om temadagen