Så skapar du bättre service och tjänster för medborgarna genom kundfokuserat designtänk


En av de största utmaningarna kommuner och myndigheter inom offentliga sektorn har idag är att skapa tjänster och service medborgarna faktiskt efterfrågar och vill ha. Det kan endast göras genom att fånga upp medborgarnas behov och designa service och tjänster utifrån det.

Under denna temadag lär du dig hur du använder designbaserade metoder för utveckling av tjänster och service. Vi varvar teori med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Du kommer få konkreta metoder och arbetssätt som du kan använda i ditt arbete för att utveckla uppskattade tjänster och service.

Ur innehållet
Kund- och medborgarfokuserad service- och verksamhetsutveckling

  • Ökat fokus på designbaserade metoder för innovation och utveckling av en bättre service och ökad effektivitet i offentlig verksamhet
  • Samskapande för ökad innovation och behovsdriven utveckling – varför och hur?

Att utifrån kundinsikter utveckla attraktiva tjänster och service som medborgarna verkligen vill ha

  • Så skapar du insikt i medborgarnas behov, problem och drivkrafter
  • Att förstå kundresan för att därigenom kunna ta ett helhetsgrepp och bli kundfokuserad som organisation oavsett kanal
  • Hur du använder insikterna i utvecklingen av er service och era tjänster – konkreta metoder och arbetssätt

Att framgångsrikt driva förändringen i organisationen

  • Vad krävs för att bli kundfokuserad som organisation i offentlig sektor?
  • Hur du framgångsrikt driver förändringen internt

Customer Experience SummitErik Hammarström
Chef samarbete och kvalitet
Antrop
Läs mer

Erik Hammarström är en av de allra främsta och mest erfarna experterna inom kundupplevelser och tjänstedesign. Han är grundare av Sveriges första User Experience-byrå Antrop, där han idag har rollen som Senior Service Designer. Antrop har sedan 2001 hjälpt företag att analysera sina kunders användarupplevelser och designa tjänster som matchar människors behov, beteenden och drivkrafter. Antrop har också rankats som en av Sveriges två bästa byråer 2016 och 2017. Erik Hammarströms expertis är att hjälpa organisationer att gå från höga ambitioner och insiktsfulla strategier till faktisk handling och lanserade tjänster. Bland kunderna finns till exempel SVT, Swedavia, AMF, Spotify och Socialstyrelsen. Erik jobbar också dagligen med att förverkliga Antrops vision med att skapa en positiv förändring i samhället för människor och miljö.

Temadagen är med på konferensen Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet