Digital Masterclass på temat digitalt samarbete – så skapar och utvecklar vi morgondagens organisationer


Hur behöver ledarskapet, kulturen och synen på arbetet förändras?
Under denna masterclass i digitalt samarbete kommer du att få vägledning i hur digitalt samarbete behöver fungera och vad som behöver göras för att skapa rätt förutsättningar. På ett interaktivt sätt kommer du att få nya insikter och angreppssätt för hur man skapar förutsättningar för framgångsrikt, digitalt samarbete som kan öka både produktiviteten och innovationsförmågan för en välmående och välpresterande organisation.

Masterclass kommer särskilt att beröra följande teman:

  • Arbetets och arbetsplatsernas förändring
  • Mognadsmodell för hybrid- och digitalt arbete
  • Nya förmågor för digitalt samarbete
  • Ledarskap och kultur – myter och möjligheter

Hålltider digital masterclass
09:00 Dagen inleds
12:00 Dagen avslutas
Vi gör några kortare pauser under förmiddagen


Oscar Berg
Rådgivare, strateg och verksamhetsdesigner, författare och föreläsare
Läs mer

Oscar hjälper företag och organisationer i rollen som rådgivare, strateg och verksamhetsdesigner att lyckas med sina digitaliseringsresor. Han är författare till flera böcker och en uppskattad föreläsare och workshopledare.
Henrik Gustafsson
Rådgivare, strateg och verksamhetsdesigner, författare och föreläsare
Läs mer

Henrik har lång erfarenhet av digital strategi- och verksamhetsutveckling med allt från projekt, böcker, podd och kurser i sin portfölj. Han arbetar också med coaching inom hälsa, energi och personlig utveckling.

Läs mer Framtidens kontor och arbetssätt 2023