Så skapar du en digital arbetsplats och medarbetarupplevelse som leder till nya effektiva arbetssätt


Oscar Berg och Henrik Gustafsson, konsulter och författare till boken Den digitala arbetsplatsen, håller tillsammans i en heldag på temat hur du strategiskt utformar digitala medarbetarupplevelser och den digitala arbetsplatsen. Under dagen kommer du att introduceras till centrala koncept och problemställningar som behöver hanteras liksom till det angreppssätt och metodik som de presenterar i sin bok. De kommer dela med sig av konkreta tips, erfarenheter och exempel från de många verksamheter de arbetat med kring dessa frågor.

Följande teman och frågeställningar kommer att beröras under temadagen:

DEL 1: Digitalisering

 • Vad är digitalisering egentligen och vad driver den framåt?
 • Vad ställer digitaliseringen för krav på oss som medarbetare?
 • Vilken roll spelar den digitala arbetsplatsen för digitaliseringen av en verksamhet?
 • Vilka förmågor och egenskaper måste den digitala arbetsplatsen ha för att möjliggöra digital transformation?

DEL 2: Digital medarbetarupplevelse

 • Vad menas med digital medarbetarupplevelse och vad påverkas den av?
 • Vilka trender och drivkrafter ligger bakom det ökade fokuset på medarbetarupplevelsen?
 • Hur kartlägger och mäter du den digitala medarbetarupplevelsen?
 • Hur bör du arbeta med att utveckla den digitala medarbetarupplevelsen?

DEL 3: Den digitala arbetsplatsen

 • Vilka utmaningar finns kring den digitala arbetsplatsen?
 • Hur designar du den digitala arbetsplatsen för att skapa en bättre digital medarbetarupplevelse?
 • Hur kan du stegvis utveckla den digitala arbetsplatsen på ett sätt som ger ett konkret värde för medarbetarna?

DEL 4: Digitala arbetssätt

 • Vad krävs för förändringar av våra arbetssätt till följd av digitaliseringen?
 • Hur utformar och inför man nya digitala arbetssätt i verksamheten?
 • Hur tar man sig an populära samarbetsplattformar såsom Microsoft Teams eller Slack?

Respektive tema ovan har en föreläsningsdel, någon interaktiv övning i grupp eller individuellt och en genomgång av exempel med efterföljande diskussion.

HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN
08:30 Registrering och kaffe
09:00 Temadagen inleds
16:30 Temadagen avslutas
Under dagen gör vi avbrott för kaffe och lunch.


Oscar Berg
Oberoende konsult, föreläsare och författare
Läs mer

Oscar Berg är oberoende konsult, föreläsare och författare inom digitalisering med särskild expertis inom designtänkande, digitalt samarbete och strategi och utformning digitala medarbetarupplevelser. Oscar släppte en ny bok om digitalisering och designtänkande hösten 2019. Läs mer på www.oscarberg.net
Henrik Gustafsson
Digital strateg och verksamhetsdesigner
Telia Company
Läs mer

Henrik Gustafsson arbetar som digital strateg och verksamhetsdesigner på Telia med fokus på nya digitala möjligheter och upplevelser. Han driver också MovingMind som erbjuder coaching inom hållbar hälsa, energihantering och personlig utveckling. Läs mer på www.movingmind.se/henrikgustafsson

Läs mer om teamdagen Digital Workplace Arena 2020