Strategisk analys – hur du genomför en stadsanalys vid förtätning av staden


Under ledning av Spacescape får du ta del av expertkunskaper kring hur du genomför en stadsanalys för att se hur möjligheterna till förtätning ser ut just för din kommun med hjälp av en nyutvecklad metodik för stadsanalys.

Under workshopen kommer analysmodellen ”förtätningsrosen” att presenteras. Denna modell kan synliggöra hur förtätningsbehovet, förtätningstrycket, förtätningsutrymmet och förtätningsfriheten tillsammans skapar möjligheter för stadsutveckling. Du kommer under denna eftermiddag att få möjlighet att göra praktiska övningar som blandas med teori och diskussioner.

Det som kommer att tas upp under workshopen är:

  • Hur avgår du vilka områden som är mest lämpliga att förtäta samt hur mycket förtätning som är lämpligt? Vilka faktorer behöver du ta hänsyn till?
  • Hur kan vi ta reda på vad just vår stad behöver? – Hitta potentialen och kvalitén i den egna staden.
  • Hur klarar du förutsättningarna för att förtäta gällande infrastruktur – hur kan vi lösa det?
  • Hur får vi plats med mer invånare/näringsliv för en rimlig ekonomi och bra förutsättning?
  • Hur planerar vi de värden som förändras – yta, ljus, rum, grönska, parkeringslösningar och stadens siluett?
  • Praktiska exempel från förtätningsprojekt

Vi avbryter för kaffe och nätverkande

Workshopsledare
Workshopen inleds av Alexander Ståhle, Stadsbyggnadsforskare på KTH och VD på Spacescape

Workshopen leds av Linda Kummel, Planeringsarkitekt, MSA, Spacescape AB

Spacescape analyserar stadsmiljöer, byggnader och nya planer i samarbete med arkitektkontor, stadsbyggnadskontor, statliga verk och byggföretag. Spacescape tar även fram egna planförslag baserat på den senaste stadsbyggnadsforskningen. Deras tjänster innefattar: brukarstudier, rumsanalyser, designanalys, policyutveckling, strategisk design.Läs mer om workshopen