Strategisk webbanalys offentlig sektor – målsättning, mätning och styrning av digital kommunikation i offentlig sektor


Så når du digital framgång genom insiktsfull analys och optimering
Hur vet du att era beslut fattas på relevant och korrekt analyserad data? Webbanalys är inte helt enkelt, speciellt inte när man jobbar med webbanalys i offentlig sektor vars digitala närvaro ofta har ett komplext syfte och svårmätbara mål. Att mäta är en sak, men att prioritera bland all data och fördjupa analysen för att veta vilka insikter som leder till mest nytta för fortsatt utveckling är en annan. Nyckeln till framgång är att etablera ett ramverk för digital analys som ger relevanta insikter och som visar om man är på rätt väg eller inte.

Etablering av webbanalys genom insikts- och strategiarbete

  • Nuläge och målbild – så kartlägger du nuläget och sätter konkreta mål för vad du vill uppnå
  • Strategisk handlingsplan – så konkretiserar du arbetet med mätning och uppföljning i en mät- och analysplan
  • Implementation och konfiguration av mätverktyg – hur kan du säkerställa att du får ut rätt data med rätt konfiguration?

Kontinuerligt arbete med analys och uppföljning

  • Hur kan du jobba med effektiv uppföljning av de KPI:er som definierats?
  • Analys – hur identifierar du orsakerna bakom den utveckling som sker och vilka förbättringsaktiviteter som behöver genomföras?
  • Prioritering av insatser – enkel matris för att jämföra olika aktiviteter mot varandra för att prioritera rätt förändring

Hålltider för temadagen
08:30 Registrering, kaffe och smörgås
09:00 Temadagen börjar
16:00 Temadagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för fika och lunch.Läs mer om temadagen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018