Tillgänglig offentlig webb i praktiken


Hur du identifierar behov och åtgärder för en bättre webbtillgänglighet

Många offentliga organisationer står inför att förbättra tillgängligheten på sin webb. Dels för att göra den användbar för så många som möjligt, dels för att möta förändringar i Diskrimineringslagen och EU kommissionens direktivförslag.

Därför anordnar nu Ability Partner ett fördjupningspass som reder ut begreppet tillgänglighet, aktuella regelverk och riktlinjer samt vad som är en rimlig målsättning. Du får tips på vad du bör tänka på för att upphandla tillgängligt, hur du förhåller dig till olika användargrupper samt de vanligaste hindren för en tillgänglig webb.

Utifrån ett självvärderingstest får du sedan ta tempen på din egen webbplats och får en överblick av vad som enkelt går att åtgärda, respektive vad som kan komma att kräva mer resurser och kompetens.

Ur innehållet:
Lagmässiga krav, upphandling och Vägledningen för webbutveckling

  • EU kommissionens minikrav på webbtillgänglighet – vad behöver du känna till?
  • Att upphandla tillgängligt enligt EN 301 549
  • Aktuellt från Vägledningen för webbutveckling och WCAG 2.0

Användargruppernas olika behov – så tar du bort onödiga hinder för tillgänglighet

  • Vilka är de olika användargrupperna behöver du ta hänsyn till?
  • Vad har de för behov?
  • Vad är det viktigaste du bör tänka på för att göra webben tillgänglig?

Att lägga upp en förbättringsplan för en tillgänglig webbplats

  • Vad behöver du egentligen förbättra på din webbplats?
  • Vilka är de relativt enkla åtgärder som du kan börja med?
  • Inom vilka områden krävs det mer resurser och kompetens?
  • Metoder för användartestning av webbtillgänglighet

Hålltider för fördjupningspasset:
13:30 Fördjupningspasset påbörjas
15:00 Eftermiddagskaffe
16:45 Fördjupningspasset avslutasDetta fördjupningspass tillhör konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018