Utveckla framtidens värdeskapande intranät och digitala arbetsplats


Konkreta metoder för att skapa en intranätstrategi i linje med dina verksamhetsmål och dina användares behov

Ett intranät utan mening, syfte och styrning kommer sällan eller aldrig att bli bra. Det gäller att ta fram en intranätstrategi som utgår från verksamhetens och användarnas verkliga behov, mål och situation. Fokus och prioritet behöver vara att etablera ett strategiskt fundament och ramverk som säkerställer att intranätet har väldefinierade syften, mål, styrning och organisation. Men hur skapas detta fundament för den digitala arbetsplatsen? Denna temadag kommer att ge dig svaren.

UR INNEHÅLLET

  • Så definieras vision, syfte och målsättningar med utgångspunkt i hur intranätet kan stödja verksamhetens strategiska mål
  • Så undersöker du verksamhetens behov och de uppgifter som användarna (målgrupperna) behöver hjälp med, samt hur dom är prioriterade mot varandra
  • Att etablera en nyttoutvärderingsplan för att kunna mäta och optimera hur intranätet levererar mot målen och utvecklas mot visionen
  • Hur skapas en organisation som kan äga, styra, leda och driva arbetet kring intranätet och säkerställa stöd för intranätstrategin från viktiga intressenter?
  • Att fastställa regler och riktlinjer kring governance som säkerställer att bland annat krav, utveckling och innehåll hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt
  • Planera intranätets utveckling och roadmap baserat på den strategiska kunskap man nu har om intranätets roll och syfte i organisationen

One size does not fit all. Under denna temadag får du med utgångspunkt i ovanstående områden kunskap för att själv kunna identifiera och definiera vilka unika faktorer som är kopplad till just din verksamhet och hur dessa påverkar hur du bör utforma din intranätstrategi för bästa resultat. Du kommer även att få flera tillfällen till diskussion och arbete tillsammans med de andra kursdeltagarna.Gå tillbaka till Intranätdagarna 2016