Digital workshop och learning lab
under ledning av Peter C Lippman och Magnus Blixt


Att utifrån förståelse för hur den fysiska lärmiljön fungerar ihop med verksamheten hitta möjligheter till utveckling vid ny- eller ombyggnation

Idag pågår vår tids största omvandling av skolor. Nya skolor byggs och befintliga skolor moderniseras eller byggs om. Samtidigt förnyas skolors pedagogik och arbetssätt i strävan mot att nå en mer hälsofrämjande och inkluderande skola. För att bli framgångsrik i en skolbyggnation så måste båda dessa delar hänga ihop. Det måste byggas skolor och inte bara skolhus! Men hur lyckas man med en pedagogisk, social och fysisk omvandling av en skola? Hur skapas fysiska lärmiljöer som fungerar ihop med verksamheten? Hur designa och möblera lärmiljöer så att det stöttar verksamhet och elever?

Utifrån dessa viktiga frågor och utmaningar har vi glädjen att presentera en ny digital workshop och learning lab: Utveckla väl fungerande lärmiljöer under ledning av Magnus Blixt och Peter C Lippman.

Under interaktiva former får du

  • Den senaste utvecklingen och trender inom framtidens lärmiljöer, organisering av ytor och möblering
  • Ökade kunskaper om processen bakom utveckling av befintliga och nya lärmiljöer
  • Förståelse för hur dina skolors fysiska lärmiljöer fungerar ihop med verksamheten
  • Kunskaper i att tillämpa metoder för utvärdering och utveckling av lärmiljöer
  • Metoder och verktyg för utveckling av tidsenliga lärmiljöer vid ny- eller ombyggnation av en skola

Inför ditt deltagande får du tillgång till vårt digitala verktyg där du kan vara med och påverka det innehåll och de frågor som du vill att workshopledarna ska ta upp!

Hålltider
09:00 Workshopen startar
13:00 Workshopen avslutas
Under dagen gör vi några kortare pauser


Peter C Lippman
Associate AIA, REFP, M.Psych., B.Arch.
Places Created for Learning, Australien
Läs mer

Workshopledarna är Magnus Blixt och Peter C Lippman. Tillsammans har de under de senaste 10 åren samverkan till och från i gemensamma utvecklingsprojekt kopplat till utveckling av skolans lärmiljöer på flera olika ställen, exempelvis på Skapaskolan och Glömstaskolan i Huddinge och vid skolor i Sollentuna, Uppsala, Nacka och Kungsbacka.
Peter C Lippman har under de senaste 25 åren studerat, varit rådgivare och skrivit om framtidens lärmiljöer. Han har arbetat länge som lärare och drivs av att skapa miljöer för lärande och utveckling där den fysiska miljön i sig blir en drivkraft till förbättringsarbetet. Peters designarbete och planering av lärmiljöer utgår från forskning. Peter är utbildad Associate AIA, REFP, M.Psych, B.Arch samt grundare av företaget ”Places Created for Learning” där han arbetar som designer och facilitator för transformation av fysiska lärmiljöer

Läs mer om workshopen Framtidens skolmiljöer 2023