Kurs Juridik

AI Act- EUs nya AI-förordning

AI-förordningen och tillämpning i svensk lag för skydd av integritet och data

Digitalt

Delta på distans

Datum för Kurs

16 september

Early bird
3740 kr

Anmäl dig senast 5 juli

Vilka åtgärder krävs för din verksamhet när EUs nya AI-förordning blir svensk lag?

Redan tidigare gäller flera lagstiftningar för AI, till exempel GDPR, NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen. För att tydliggöra området än mer har EU tagit initiativ till en kompletterande lagstiftning, AI-Act, för att säkerställa bättre och tryggare villkor för innovativ teknik. 

Den 21 maj 2024 antog den Europeiska unionens råd AI-förordningen. Den kommer sedan bli tillämplig som svensk lag två år senare. Delar av förordningen kommer att tillämpas tidigare. 

En del i den nya förordningen förväntas bli en definition av vad AI är. Det är viktigt att förstå vad AI är utifrån en juridisk definition.

Förordningen ställer särskilda krav på AI-system baserat på en riskskala som går från oacceptabla risker till lägre risker. De högre riskvärdena lär omfatta många allmänna tjänster som kommuner och myndigheter erbjuder. Även privata tjänster inom finans och handel förväntas omfattas av lagstiftningen, liksom AI i vissa HR-frågor. De regler som förhandlas innefattar bland annat krav på teknisk dokumentation, inrättande av riskhanteringssystem, sparande av händelseloggar, att systemen utformas på ett sådant sätt att man kan ha mänsklig tillsyn över dem när de används och att de CE-märks. Det ställer krav på svenska företag, myndigheter, kommuner, regioner samt leverantörer att analysera vilken risk AI-systemen innebär. AI-system som lanseras efter att förslaget blivit lag omfattas, liksom redan existerande system som uppdateras eller väsentligen ändras.

För dig som ansvarar för AI-system med hög risk eller som används för allmänna ändamål är det nu tid att förbereda verksamheten för att uppfylla kraven innan nya EU:s förordning träder i kraft. Redan nu finns dessutom existerande lagstiftning som ställer höga krav på AI-relaterad verksamhet som du behöver vara insatt i.

Vem riktar sig kursen till?
Kursen är relevant för både privata företag som kommuner, regioner och myndigheter inom offentlig sektor. Kursen vänder sig till dig som arbetar med AI, som utvecklar, levererar eller upphandlar tjänster och produkter inom AI eller på annat sätt kommer i kontakt och ansvarar för att verksamheten uppfyller olika juridiska krav inom AI-området. Även du som är leverantör eller juridisk rådgivare har stor nytta av kursen.

Du kan idag exempelvis arbeta som beslutsfattare inom frågor som rör IT och digitalisering, vara CIO/IT-chef, molnstrateg, ansvarig för informationssäkerhet/cybersäkerhet, säkerhetsansvarig, GDPR-ansvarig/dataskyddsombud, jurist, upphandlare av IT och molntjänster eller jobba med försäljning av tjänster och produkter inom området.

Syfte och mål med kursen!
Kursen syftar till att ge dig kunskap AI-Acts och andra regelverks krav på AI-system som din verksamhet innehar, erbjuder eller kommer att erbjuda.

Ur innehållet

  • EU:s nya AI-förordning, AI Act, hur påverkar förordningen din verksamhet?
  • Vilka lagar förutom AI-Act påverkar användningen av AI-system för automatiserade tjänster?
  • Vad innebär AI Act för arbetet med dataskydd?
  • Vilka är risknivåerna för användarnas säkerhet skydd av rättigheter vid användning av AI-system enligt AI Act?
  • Rättslig tillämpning av AI Act i svensk lagstiftning
  • Risker för sanktioner i nuvarande och kommande lagstiftning
Kursledare
Monika Wendleby
Jurist, verksamhetsutvecklar
Passacon

Program

Läs vårt program direkt eller ladda ner som PDF.
Visa program
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Early bird
3740 kr

Anmäl dig senast 5 juli så får du 750 kr i rabatt

Ordinarie pris
4490 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
3290 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3290 kr per person.

Vad ingår?

I det digitala kurspriset ingår dokumentation.