99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20221205 Kurs

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete – i praktiken

Hur du inför och upprätthåller en effektiv informationssäkerhet i praktiken
5-6 december i Stockholm
Välkommen till årets viktigaste kurs om riskbaserat informationssäkerhetsarbete och kontinuitetsplanering för företag, myndigheter och kommuner.
Systematiskt+och+riskbaserat+informationss%C3%A4kerhetsarbete+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20221214 Webbinarium

Säkerhetsskyddslagens krav – en introduktion

Ett webbinarium med fokus på åtgärder för att uppfylla kraven på säkerhetsskydd
Webbinarium 14 december 2022
Välkommen till ett webbinarium om vilka analyser och åtgärder krävs för att uppfylla kraven i säkerhetsskyddslagen!
S%C3%A4kerhetsskyddslagens+krav+%E2%80%93+en+introduktion
Anmäl dig här!
20230117 Webbinarium

NIS2 – det nya regelverket och ökade krav på kunskap om cybersäkerhet blir svensk lag

Både Europaparlamentet och Europeiska Rådet har nu antagit NIS2-direktivet.
Webbinarium 17 januari
Välkommen till ett webbinarium som förbereder dig för den nya lagen om ansvar och krav på kompetens inom cybersäkerhet.
NIS2+%26%238211%3B+det+nya+regelverket+och+%C3%B6kade+krav+p%C3%A5+kunskap+om+cybers%C3%A4kerhet+blir+svensk+lag
Anmäl dig här!
20230118 Konferens

Nära vård i framtidens äldreomsorg

Kvalitativ och tillgänglig omsorg med individens förutsättningar och behov i fokus
18 januari 2023
Välkommen på konferensen som samlar ledande expertis och framgångsrika praktikfall kring hur man leder och utvecklar en äldreomsorg i framkant under helt nya förutsättningar.
N%C3%A4ra+v%C3%A5rd+i+framtidens+%C3%A4ldreomsorg
Anmäl dig här!
20230119 Konferens

Anpassad grundskola 2023

Fokus på strategier, metoder och förhållningssätt för hur du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö i framtidens anpassade grundskola
19 januari 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna för dig som arbetar inom anpassad grundskola. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.
Anpassad+grundskola+2023
Anmäl dig här!
20230124 Konferens

Framtidens badanläggningar

Att utveckla attraktiva och hållbara badanläggningar som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
24-25 januari 2023
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Fokus för konferensen är hur du utvecklar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån din kommuns förutsättningar men som också svarar upp mot besökarens och personalens krav och behov.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar
Anmäl dig här!
20230126 Konferens

Fritidshem 2023

Så leder du arbetet för utveckling, lärande och en meningsfull fritid
26 januari 2023
Välkommen till Fritidshem 2023. På konferensen får du konkreta verktyg för hur du lyfter fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå.
Fritidshem+2023
Anmäl dig här!
20230131 Konferens

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

Konferensen om informationssäkerhet i en allt mer digital och snabbt föränderlig värld
31 januari 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under en fullspäckad dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230201 Konferens

Framtidens elevhälsa

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet
1 februari 2023
Välkommen till vår populära konferens! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!
Framtidens+elevh%C3%A4lsa
Anmäl dig här!
20230201 Kurs

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen
1 februari Stockholm
4 maj digitalt
Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö Välkommen till årets viktigaste kurs om säkerhetsskyddsanalys för företag, myndigheter och kommuner.
S%C3%A4kerhetsskyddsanalys+i+praktiken
Anmäl dig här!
20230202 Kurs

Cyberattacker och incidentrespons – i praktiken

Vad krävs för att motstå och hantera den rådande risk- och hotbilden för cyberangrepp?
2 februari i Stockholm
Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.
Cyberattacker+och+incidentrespons+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20230207 Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering,
e-signering och informationssäkerhet
7 februari 2023 - digitalt
24 april 2023 - Stockholm
Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.
Juridiken+kring+digital+informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20230207 Konferens

Framtidens ledarskap i akademin 2023

Så utvecklas framtidens ledarskap för en högkvalitativ forskning och utbildning i samklang med samhället
7 februari 2023
Varmt välkommen till en högaktuell konferens med fokus på framtidens ledarskap i akademin! Ta del av både aktuell forskning, intressanta praktikfall och nätverka och utbyt erfarenheter med ledare från hela högskolesverige!
Framtidens+ledarskap+i+akademin+2023
Anmäl dig här!
20230208 Konferens

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

Strategierna för en effektiv och säker informationsförvaltning
8 februari 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens arkiv och informationsförvaltning som säkerställer kvalitét och verksamhetsnytta i hanteringen av verksamhetens information. Under en intensiv konferensdag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du når en hållbar informationsförvaltning.
Framtidens+arkiv+och+informationsf%C3%B6rvaltning+2023
Anmäl dig här!
20230209 Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kursen som ger dig som registrator och arkivarie fördjupade kunskaper inom lagar, föreskrifter, roller och ansvar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!
9 februari digital kurs
24 mars Stockholm
På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Informationss%C3%A4kerhet+f%C3%B6r+registratorer+och+arkivarier
Anmäl dig här!
20230209 Konferens

Forum för kommunsekreterare 2023

Så utvecklar du en effektiv och rättssäker nämndadministration och säkerställer tillit i hela den demokratiska processen
9 februari 2023
Välkommen till årets stora mötesplats för kommunsekreterare! Uppdatera dina juridiska kunskaper och ta del av både spännande forskning, expertis och massor av inspiration som hjälper dig att utveckla dig i din roll som kommunsekreterare.
Forum+f%C3%B6r+kommunsekreterare+2023
Anmäl dig här!
20230210 Webbinarium

Nya regler för personlig assistans 2023

Webbinarium för dig inom LSS-handläggning
Webbinarium 10 februari 2023
Välkommen till ett webbinarium med fokus på hur du uppfyller kraven och når en rättssäker LSS-handläggning utifrån de nya reglerna för personlig assistans.
Nya+regler+f%C3%B6r+personlig+assistans+2023
Anmäl dig här!
20230213 Webbinarium

Nya öppna datalagen – så uppfyller du de legala kraven

Fokus på den nya öppna datalagens legala krav samt hur du hanterar öppna datalagen tillsammans med GDPR, säkerhetsskyddslagstiftning samt Offentlighet- och Sekretesslagen (OSL).
Webbinarium 13 februari 2023
Välkommen till ett webbinarium med fokus på den nya öppna datalagens legala krav samt hur du hanterar öppna datalagen tillsammans med GDPR, säkerhetsskyddslagstiftning samt Offentlighet- och Sekretesslagen (OSL). Du får de verktyg som du behöver i ditt arbete i och med implementeringen av lagen.
Nya+%C3%B6ppna+datalagen+%26%238211%3B+s%C3%A5+uppfyller+du+de+legala+kraven
Anmäl dig här!
20230214 Kurs

Molntjänster i offentlig sektor – juridik, säkerhet, upphandling

Fokus på juridik och avtal för en lyckad upphandling av molntjänster
Välj ditt kurstillfälle
14 februari digital kurs
3 maj digital kurs
Välkommen till årets viktigaste kurs upphandling och avtal för molntjänster och drift i offentlig sektor som uppfyller säkerhets- och integritetskraven för data.
Molntj%C3%A4nster+i+offentlig+sektor+%26%238211%3B+juridik%2C+s%C3%A4kerhet%2C+upphandling
Anmäl dig här!
20230215 Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Fokus på en rättssäker nämndadministration, protokollskrivning och sammanträdesteknik
15-16 februari digitalt
22-23 mars Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Utveckla+dig+som+n%C3%A4mndsekreterare
Anmäl dig här!
20230216 Kurs

Trygga och tydliga IT-avtal – i praktiken

Hur du skriver trygga och heltäckande avtal för IT-avtal för molntjänster för samarbetstjänster och lagring av data
16 februari i Stockholm
Varmt välkommen till en kurs som ger dig kunskap om hur du som upphandlar olika typer av IT-tjänster och produkter väljer rätt typ av avtal. Du får även lära dig hur du analyserar vilka områden som ska regleras i avtalet och hur de regleras.
Trygga+och+tydliga+IT-avtal+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20230321 Konferens

Framtidens medborgarservice 2023

Att utveckla en effektiv medborgarservice och en god kundupplevelse
21 mars 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens digitala kundmöten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.
Framtidens+medborgarservice+2023
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter