99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20190513 Konferens

Framtidens press- och mediehantering 2019

Framgångsrika arbetssätt för att nå ut, bygga förtroende och hantera kriser i framtidens medielandskap
13-14 maj 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om att nå ut, bygga förtroende och hantera kriser för dig som press- och medieansvarig. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om press – och mediehantering och hur man arbetar strategiskt för att hålla jämna steg med det föränderliga medielandskapet.
Framtidens+press-+och+mediehantering+2019
Anmäl dig här!
20190515 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2019

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov
15-16 maj 2019 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2019
Anmäl dig här!
20190521 Konferens

Trafikbuller 2019

Nationell bullerkonferens
21-22 maj 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hållbara strategier och åtgärdsprogram för att förebygga, reducera och hantera buller vid nybyggnation och förtätning av staden. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och praktikfall om hur vi tillsammans kan arbeta för att minska trafikbuller samt planera och bygga goda ljudmiljöer.
Trafikbuller+2019
Anmäl dig här!
20190522 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2019

Att effektivt utveckla bostäder som möter brukarnas, krav, behov och önskemål!
22-23 maj 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en tvådagarskonferens om hur du strategiskt planerar och utformar ett modernt LSS-boende som lever upp till brukarnas behov, krav och önskemål. Du som arbetar inom LSS-verksamhet och lokalplanering har all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2019
Anmäl dig här!
20190527 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
27-28 maj 2019 i Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20190911 Konferens

Framtidens attraktiva näringslivskommun

Framgångsrika strategier och metoder som främjar tillväxt och gott företagsklimat i din kommun
11-12 september 2019
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsfaktorer för ökad tillväxt och gott företagsklimat i din kommun! Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om resultatrikt näringslivsarbete som placerar din kommun på kartan!
Framtidens+attraktiva+n%C3%A4ringslivskommun
Anmäl dig här!
20190923 Konferens

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019

Digitalisering och välfärdsteknik spränger gränser och ritar om vård- och omsorgskartan!
23-24 september 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens med fokus på strategier för en hållbar digitalisering och införande av välfärdsteknologi utifrån brukarnas behov! Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med kommunal e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik med en talarpanel bestående av några av Sveriges ledande forskare, experter och flera praktikfall!
E-h%C3%A4lsa%2C+digitalisering+och+v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknik+2019
Anmäl dig här!
20190923 Konferens

Ledning och styrning i framtidens kommun 2019

Konferensen om modernt ledarskap i en politiskt styrd organisation
23-24 september 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap i en politiskt styrd organisation. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare, experter och flera praktikfall om hur du hanterar uppdragets komplexitet och skapar framgång i framtidens kommun.
Ledning+och+styrning+i+framtidens+kommun+2019
Anmäl dig här!
20191024 Konferens

Stora Tandsköterskedagen 2019

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska
24 oktober 2019 i Göteborg
6 november 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om som behandlar de viktigaste ämnena för dig som tandsköterska. Lär dig mer om bland annat hur vi stärker tandsköterskans roll, samverkar för effektivt tandvårdsarbete och hur man bemöter patienter med tandvårdsrädsla. Under en intensiv konferensdag i både Stockholm och Göteborg får du ta del av både experter och praktikfall som ger dig arbetssätt och inspiration att ta med tillbaka till din kliniska vardag.
Stora+Tandsk%C3%B6terskedagen+2019
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter