99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20210315 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2021

Så möter du framtida lokalbehov genom samsyn och samlad styrning
15 mars 2021
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2021
Anmäl dig här!
20210316 Konferens

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
16 mars 2021 digital konferens
Välkommen till en specialutformad digital konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal - passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag! Konferensen är en del av den nya serien av digitala fortbildning för dig inom skolan.
Spr%C3%A5kst%C3%B6rning%2C+spr%C3%A5klig+tillg%C3%A4nglighet+och+spr%C3%A5kutvecklande+arbetss%C3%A4tt
Anmäl dig här!
20210317 Konferens

Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling

Vägen mot minskad energianvändning och koldioxidutsläpp
17-18 mars 2021
Välkommen till konferensen som under två intensiva dagar fokuserar energi- och klimatsmart fastighetsutveckling, driftoptimering av fastigheter, energieffektivisering, hållbart byggande, energiförsörjning och förnybar energi samt effekthantering i flerbostadshus och lokalfastigheter.
Energi-+och+klimatsmart+fastighetsutveckling
Anmäl dig här!
20210318 Konferens

Framtidens smarta medborgarservice 2021

Fokus på hur digitaliseringen kan effektivisera medborgarservicen och skapa en positiv kundupplevelse
18 mars 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens digitala kundmöten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.
Framtidens+smarta+medborgarservice+2021
Anmäl dig här!
20210323 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2021

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid planering, implementering och utveckling av en modern arbetsplats och nya arbetssätt
23 mars 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du framgångsrikt leder förändringen till aktivitetsbaserade arbetssätt och skapar inspirerande och hälsofrämjande kontorsmiljöer som stöttar verksamhetens behov och övergripande mål.
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2021
Anmäl dig här!
20210324 Konferens

Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess

Framgångsrika strategier och metoder inom planering och byggnation
24 mars 2021
Välkommen till en heldagskonferens med fokus på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen! På konferensen får du strategierna och metoderna som tar ditt arbete till nästa nivå - Sveriges främsta praktikfall och experter inom området ger dig kunskaperna!
Framtidens+digitala+samh%C3%A4llsbyggnadsprocess
Anmäl dig här!
20210325 Konferens

Framtidens press- och mediehantering 2021

Framgångsrika strategier och arbetssätt för att utveckla starka varumärken, bygga förtroende och hantera kriser i ett nytt medielandskap
25 mars 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om strategisk och målmedveten press- och mediehantering för dig som arbetar med extern kommunikation. Under en intensiv dag ger vi dig allt du behöver för att din organisation ska kunna hänga med i utvecklingen och framgångsrikt anta de utmaningar det nya medielandskapet medför.
Framtidens+press-+och+mediehantering+2021
Anmäl dig här!
20210412 Konferens

Registrator 2021

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
12-13 april 2021
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.
Registrator+2021
Anmäl dig här!
20210414 Konferens

Stress och utmattningssyndrom 2021

Konferensen om senaste forskning och utveckling inom stress och utmattningssyndrom!
14-15 april 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om med den senaste forskningen och utvecklingen kring UMS förmedlat av erfarna och kunniga föreläsare som gör kunskapen lätt att applicera i det kliniska arbetet.
Stress+och+utmattningssyndrom+2021
Anmäl dig här!
20210415 Konferens

Intern kommunikation 2021

Vad krävs av chefer, medarbetare och kommunikationen i dagens moderna organisationer?
15 april 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om strategisk internkommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändrings-kommunikation för dig i chefsposition eller kommunikatör. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en kommunikativ organisation.
Intern+kommunikation+2021
Anmäl dig här!
20210419 Konferens

Det nya ledarskapet 2021

Konkreta verktyg för att hantera nya krav på digitalt ledarskap i en snabbt föränderlig omvärld.
19 april 2021

Temadag

Just nu pågår världens största ”jobba-hemifrån-test” och digitala arbetssätt sätts verkligen på prov. Vilka konsekvenser får detta för ledarskapet och vilka nya krav ställer det på dig som chef? Hur får du med dig alla på tåget och hur skapar du engagemang och resultat trots all osäkerhet? Varmt välkommen till konferensen som ger dig konkreta verktyg för att hantera nya krav på digitalt ledarskap i en snabbt föränderlig omvärld!
Det+nya+ledarskapet+2021
Anmäl dig här!
20210421 Konferens

Framtidens badanläggningar

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
21-22 april 2021
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Du som ansvarar för byggnation och drift av badanläggning har all anledning att delta. Efter konferensen kommer du få ett bättre beslutsunderlag samt svaren du behöver för att fatta rätt beslut kring planering, utformning och förvaltning av din badanläggning.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar
Anmäl dig här!
20210427 Konferens

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2021

Strategierna för en effektiv och säker informations- och arkivhantering
27 april 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om informationsförvaltning som säkerställer kvalitét och verksamhetsnytta av arkivfunktionen. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hållbar, rättssäker och tillgänglig informationsförvaltning, från skapande till bevarande.
Framtidens+arkiv+och+informationsf%C3%B6rvaltning+2021
Anmäl dig här!
20210428 Konferens

Framtidens skol- och lärmiljöer

Fokus på forskning, erfarenheter och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid utformning och byggnation av en skollokal och dess lärmiljöer
28 april 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och lärmiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, skolledare, arkitekt och byggentreprenör. Du får lyssna till några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!
Framtidens+skol-+och+l%C3%A4rmilj%C3%B6er
Anmäl dig här!
20210504 Konferens

Utveckla dig som nämndsekreterare

Juridik • Sammanträdet • Handlingshantering
4-5 maj 2021
Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Utveckla+dig+som+n%C3%A4mndsekreterare
Anmäl dig här!
20210506 Konferens

Inomhusmiljö 2021

Så identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
6 maj 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöchef eller fastighetsägare. Under en intensiv konferensdag får du lyssna till ledande expertis och aktuell forskning kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Inomhusmilj%C3%B6+2021
Anmäl dig här!
20210518 Konferens

Framtidens elevhälsa

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
18 maj 2021 digital konferens
Välkommen till en specialutformad digital konferensdag med fokus på strategierna och metoder för en förebyggande elevhälsa som når hela vägen in i klassrummet! Konferensen är uppbyggd för hela elevhälsoteamet - passa på att delta hela teamet för en gemenskap kunskapsbas!
Framtidens+elevh%C3%A4lsa
Anmäl dig här!
20210525 Konferens

Skolnärvaro

Fokus på metoder och arbetssätt som främjar närvaro och förebygger frånvaro i skolan
25 maj 2021 digital konferens
Välkommen till en specialutformad digital konferens med fokus på metoder och arbetssätt som främjar närvaro och förebygger frånvaro i skolan. Passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!
Skoln%C3%A4rvaro
Anmäl dig här!
20210526 Konferens

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021

Så uppfyller du alla juridiska krav och säkerställer arkivbeständigheten
26 maj 2021
Varmt välkommen till en heldagskonferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor. Ta chansen att lyssna till ledande experter och intressanta praktikfall i framkant!
eID+och+e-underskrifter+i+framtidens+digitala+f%C3%B6rvaltning+2021
Anmäl dig här!
20210825 Konferens

Framtidens sårbehandling 2021

Framgångsrika behandlingsstrategier och metoder för optimal sårläkning hos alla patienter
25-26 augusti 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsrika behandlingsstrategier- och metoder för optimal sårläkning. Under två intensiva dagar får du lyssna till både experter och praktikfall om sårbehandling i framkant för alla patienter.
Framtidens+s%C3%A5rbehandling+2021
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter