Konferenser och kurser

Här finner du våra aktuella konferenser och kurser. På många av våra evenemang kan du själv välja om du vill delta på plats eller ta del av innehållet digitalt.

Hem / Konferenser/Kurser
Konferens

Tredjepartsrisker och säkerhet i leverantörskedjor för IT

Öka säkerheten i leverantörskedjor med kontinuerlig riskbedömning och anpassning till nya hot...
NÄSTA DATUM
3 sep.
Läs mer
Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Välkommen till höstens viktigaste utbildning inom nämndadministration, juridiken, sammanträdet och protokollskrivning. H...
NÄSTA DATUM
4-5 sep.
Läs mer
Konferens

Kulturfastigheter

Så skapas effektiva arbetssätt för att förvalta, renovera och transformera kulturfastigheter samtidigt som de kulturhist...
NÄSTA DATUM
4-5 sep.
Läs mer
Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föresk...
NÄSTA DATUM
11 sep.
Läs mer
Konferens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du ökar hälsoskyddstillsynens inflytande för att nå miljöbalkens mål vad g...
NÄSTA DATUM
12 sep.
Läs mer
Kurs

AI Act- EUs nya AI-förordning

AI-förordningen och tillämpning i svensk lag för skydd av integritet och data...
NÄSTA DATUM
16 sep.
Läs mer
Konferens

AI i offentlig sektor

Årets viktigaste konferens om tillämpning av artificiell intelligens inom offentlig verksamhet....
NÄSTA DATUM
17 sep.
Läs mer
Konferens

Registrator 2024

Digitaliseringen och det rådande omvärldsläget ställer helt nya krav på registraturen och vikten av en säker och robust ...
NÄSTA DATUM
18-19 sep.
Läs mer
Konferens

Ekonom i högskolan

Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag om hur du utvecklar mer effektiva processer för ekonomisk styrning och ...
NÄSTA DATUM
24 sep.
Läs mer
Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Lär dig om juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, ark...
NÄSTA DATUM
26-27 sep.
Läs mer
Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar

Planering, byggnation och förvaltning av idrotts-, fritids- och friluftsmiiljöer för framtiden!...
NÄSTA DATUM
9-10 okt.
Läs mer
Konferens

IT-rätt

Fokus på integritet, säkerhet och digitalisering...
NÄSTA DATUM
10 okt.
Läs mer
Konferens

Forum för nämndsekreterare

Juridik, arbetssätt och roller...
NÄSTA DATUM
15-16 okt.
Läs mer
Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt

Så ökar vi beläggningen och gör kontoret till en mötesplats som stöttar nya hybrida arbetssätt...
NÄSTA DATUM
17 okt.
Läs mer
Konferens

Cybersäkerhet inom finanssektorn

Strategier, metoder och förhållningssätt för digital informationshantering och IT-säkerhet inom bank och finans....
NÄSTA DATUM
22 okt.
Läs mer
Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende

Att effektivt utveckla kvalitativa och hållbara boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål...
NÄSTA DATUM
24 okt.
Läs mer
Konferens

Strategisk lokalförsörjning

Välkommen till Ability Partners nya konferens Strategisk lokalförsörjning. Under en heldagskonferens fokuserar vi på str...
NÄSTA DATUM
6 nov.
Läs mer
Konferens

Framtidens boende för äldre

Strategisk planering, byggnation och förvaltning av kvalitativa boendemiljöer som möter nya krav och behov...
NÄSTA DATUM
20-21 nov.
Läs mer
Konferens

Informationssäkerhet i offentlig sektor

Ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!...
NÄSTA DATUM
26-27 nov.
Läs mer
AFFÄRSUTSTÄLLNING

Intresserad av en affärsutställnig?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.

Kontakta oss på: