99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20190123 Konferens

Elevhälsan 2019

Strategiskt och förebyggande elevhälsoarbete som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa!
23-24 januari 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om elevhälsans systematiska utvecklingsarbete som verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en kvalitativ lärmiljö.
Elevh%C3%A4lsan+2019
Anmäl dig här!
20190123 Konferens

Framtidens särskola 2019

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar för hur du skapar en utvecklande och inkluderande lärmiljö
23-24 januari 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du arbetar för inkluderande av alla elever och skapar en lärmiljö för att eleverna ska kunna klara sina kunskapsmål. Under två konferensdagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du skapar en utvecklande lärmiljö anpassad till varje elevs behov.
Framtidens+s%C3%A4rskola+2019
Anmäl dig här!
20190128 Konferens

Hållbar stadsutveckling och förtätning av staden

Hur man skapar framtidens smarta, hållbara och attraktiva stad!
28-29 januari 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur man skapar framtidens smarta, hållbara och attraktiva stad. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du arbetar strategiskt vid förtätning och nybyggnation för att skapa en god stadsmiljö.
H%C3%A5llbar+stadsutveckling+och+f%C3%B6rt%C3%A4tning+av+staden
Anmäl dig här!
20190130 Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2019

Ökad folkhälsa och social hållbar utveckling genom miljöer för idrott, fritid och kultur
30-31 januari 2019 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!
Framtidens+idrotts-+och+fritidsanl%C3%A4ggningar+2019
Anmäl dig här!
20190130 Konferens

Framtidens skoladministratör 2019

Utvecklas och stärk dig i rollen som skoladministratör!
30-31 januari 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera expertanföranden och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om andra kommuners systematiska kvalitetsarbete och hur man organiserar verksamheten för en framgångsrik skoladministration.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2019
Anmäl dig här!
20190318 Konferens

Inomhusmiljö 2019

Nationell konferens om inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler
18-19 mars 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om hur man underlättar arbetet mot hälsoammare inomhusmiljöer och friskare människor.
Inomhusmilj%C3%B6+2019
Anmäl dig här!
20190326 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2019

Att svara upp mot framtida lokalbehov och lärmiljöer
26-27 mars 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, arkitekt, skolledare eller förskolechef. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2019
Anmäl dig här!
20190327 Konferens

Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga

Attraktiva utemiljöer för lek, utveckling och hälsa!
27-28 mars 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om attraktiva utemiljöer för lek, lärande och hälsa! Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur du framgångsrikt planerar, utformar och förvaltar utemiljöer för barn och unga.
Framtidens+lek-+och+utemilj%C3%B6er+f%C3%B6r+barn+och+unga
Anmäl dig här!
20190527 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
27-28 maj 2019 i Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter