Konferenser och kurser

Här finner du våra aktuella konferenser och kurser. På många av våra evenemang kan du själv välja om du vill delta på plats eller ta del av innehållet digitalt.

Hem / Konferenser/Kurser
Konferens

Framtidens boende för äldre

Strategier, finansiering, planering och byggnation av hållbara och trygga boendemiljöer för äldre...
NÄSTA DATUM
16-17 apr.
Läs mer
Konferens

Nationell mötesplats för säkerhetsskydd

Vad krävs av din verksamhet för att uppfylla kraven på säkerhetsskydd för Sveriges säkerhet?...
NÄSTA DATUM
18 apr.
Läs mer
Konferens

Tandsköterskedagen

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska...
NÄSTA DATUM
23 apr.
Läs mer
Kurs

Cyberattacker och incidentrespons - i praktiken

Hur du skyddar IT-system och data mot cyberangrepp?...
NÄSTA DATUM
24 apr.
Läs mer
Konferens

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning

Välkommen till en konferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och u...
NÄSTA DATUM
25 apr.
Läs mer
Konferens

Cybersäkerhet inom finanssektorn

Strategier, metoder och förhållningssätt för digital informationshantering och IT-säkerhet inom bank och finans....
NÄSTA DATUM
7 maj
Läs mer
Kurs

Juridik för icke-jurister i kommunen

Interaktiv kurs som hjälper dig att arbeta rättssäkert inom kommunal förvaltning. Vår förhoppning är att denna kurs ska ...
NÄSTA DATUM
14 maj
Läs mer
Konferens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Välkommen till en högaktuell konferens om förebyggande och planerad tillsyn av inomhusmiljö för dig som miljö- och hälso...
NÄSTA DATUM
22 maj
Läs mer
Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föresk...
NÄSTA DATUM
23 maj
Läs mer
Kurs

Säkerhetsprövningsintervju

Vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhet...
NÄSTA DATUM
23 maj
Läs mer
Kurs

Utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning

Välkommen till Ability Partners nya utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning. Under en fördjupande utbildning foku...
NÄSTA DATUM
28-30 maj
Läs mer
Konferens

Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst

Hållbar verksamhetsutveckling och digitalisering inom socialtjänsten...
NÄSTA DATUM
28-29 maj
Läs mer
Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Lär dig om juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, ark...
NÄSTA DATUM
29-30 maj
Läs mer
Kurs

AI Act- EUs nya AI-förordning

AI-förordningen och tillämpning i svensk lag för skydd av integritet och data...
NÄSTA DATUM
30 maj
Läs mer
Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Välkommen till vårens viktigaste utbildning inom nämndadministration, juridiken, sammanträdet och protokollskrivning. Hä...
NÄSTA DATUM
4-5 sep.
Läs mer
Konferens

Ekonom i högskolan

Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag om hur du utvecklar mer effektiva processer för ekonomisk styrning och ...
NÄSTA DATUM
24 sep.
Läs mer
Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar

Så skapas idrotts, fritids- och friluftsmiiljöer som bidrar till en ökad social hållbarhet och folkhälsa!...
NÄSTA DATUM
25-26 sep.
Läs mer
AFFÄRSUTSTÄLLNING

Intresserad av en affärsutställnig?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.

Kontakta Janne Huttunen