99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20190911 Konferens

Framtidens attraktiva näringslivskommun

Framgångsrika strategier och metoder som främjar tillväxt och gott företagsklimat i din kommun
11-12 september 2019
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsfaktorer för ökad tillväxt och gott företagsklimat i din kommun! Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om resultatrikt näringslivsarbete som placerar din kommun på kartan!
Framtidens+attraktiva+n%C3%A4ringslivskommun
Anmäl dig här!
20190923 Konferens

Ledning och styrning i framtidens kommun 2019

Konferensen om modernt ledarskap i en politiskt styrd organisation
23-24 september 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap i en politiskt styrd organisation. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare, experter och flera praktikfall om hur du hanterar uppdragets komplexitet och skapar framgång i framtidens kommun.
Ledning+och+styrning+i+framtidens+kommun+2019
Anmäl dig här!
20190923 Konferens

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019

Digitalisering och välfärdsteknik spränger gränser och ritar om vård- och omsorgskartan!
23-24 september 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens med fokus på strategier för en hållbar digitalisering och införande av välfärdsteknologi utifrån brukarnas behov! Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med kommunal e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik med en talarpanel bestående av några av Sveriges ledande forskare, experter och flera praktikfall!
E-h%C3%A4lsa%2C+digitalisering+och+v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknik+2019
Anmäl dig här!
20190925 Konferens

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019

Utveckla dig i din roll och ta verksamhetens informationshantering till nästa nivå!
Konferens 25-26 september i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidsspaning, införande och förvaltning av e-arkiv och hållbara strukturer samt strategier för effektiv och rättssäker informations- och arkivhantering. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hållbar och effektiv informationsförvaltning, från skapande till bevarande.
Framtidens+arkiv+och+informationsf%C3%B6rvaltning+2019
Anmäl dig här!
20191009 Konferens

Socialt hållbar stadsutveckling & utveckling av bostadsområden 2019

Hur skapar vi socialt hållbara stads- och boendemiljöer?
9-10 oktober 2019 i Stockholm
På höstens konferens och mötesplats får du ta del av den senaste utvecklingen och konkreta erfarenheter och lösningar inom området. Under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall! Du får höra om hur olika kommuner och bostadsbolag arbetar för att skapa socialt hållbara stads- och boendemiljöer.
Socialt+h%C3%A5llbar+stadsutveckling+%26%23038%3B+utveckling+av+bostadsomr%C3%A5den+2019
Anmäl dig här!
20191014 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2019

Strategisk planering och byggnation av effektiva och hållbara utbildningsmiljöer
14-15 oktober 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2019
Anmäl dig här!
20191016 Konferens

Registrator 2019

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
16-17 oktober 2019 i Stockholm
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om e-arkiv, digitalt förändringsarbete vid registraturen och nya spännande arbetssätt. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare, experter och praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en hållbar digital informationshantering i framtidens serviceinriktade kommun och myndighet.
Registrator+2019
Anmäl dig här!
20191016 Konferens

Inomhusmiljö 2019

Nationell konferens om inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler
16-17 oktober 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om arbetsmiljö för dig som arbetar med inomhusmiljöfrågor. Under två intensiva dagar får du lyssna till såväl experter som praktikfall om hur du kan utreda inomhusmiljö systematiskt och arbeta både strategiskt och förebyggande för en förbättrad inomhusmiljö och en ökad hälsa för oss människor.
Inomhusmilj%C3%B6+2019
Anmäl dig här!
20191022 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2019

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid planering, implementering och utveckling av ett modernt kontor och nya arbetssätt
22 oktober 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om aktivitetsbaserat arbetssätt - ABW, ledarskap för förändring och design av kontor som inspirerar till kreativt och effektivt arbete. Under en konferensdag och två temadagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt leder förändringsprojekt och driver en kontinuerlig utveckling av nya arbetssätt.
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2019
Anmäl dig här!
20191024 Konferens

Stora Tandsköterskedagen 2019

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska
24 oktober 2019 i Göteborg
6 november 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens som behandlar de viktigaste ämnena för dig som tandsköterska. Under en intensiv konferensdag i både Stockholm och Göteborg får du ta del av både experter och praktikfall som ger dig arbetssätt och inspiration att ta med tillbaka till din kliniska vardag.
Stora+Tandsk%C3%B6terskedagen+2019
Anmäl dig här!
20191111 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
11-12 november 2019 i Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20191113 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2019

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov
13-14 november 2019 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2019
Anmäl dig här!
20191113 Konferens

FUTURE RETAIL 2019

Vad krävs för att bli morgondagens vinnare?
13 november 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens handel. Under en intensiv dag får du lyssna till forskare, experter och flera praktikfall om hur du på bästa sätt utvecklar framtidens handeln för att svara upp mot morgondagens utmaningar och behov.
FUTURE+RETAIL+2019
Anmäl dig här!
20191120 Konferens

Framtidens badanläggningar 2019

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
20-21 november 2019 i Stockholm
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Du som står inför renovering eller nybyggnation eller är mitt inne i det har all anledning att delta. Fokus på konferensen är hur du skapar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån dina förutsättningar men som också svarar upp mot besökarens och personalens krav och behov.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar+2019
Anmäl dig här!
20191120 Konferens

Framtidens boende för äldre 2019

Strategisk planering och byggnation av behovsanpassade boenden för äldre
20-21 november i 2019 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2019
Anmäl dig här!
20191127 Konferens

Fritidshem 2019

Att leda för kvalitet och utveckling
27-28 november 2019 i Stockholm
Välkommen till en tvådagarskonferens om hur du leder utvecklingsarbetet, stärker kvaliteten och likvärdigheten och skapar hållbar samverkan och ett meningsfullt lärande på fritids. Du som arbetar med kvalitet i fritidshem, som pedagog, rektor, skolledare eller utvecklingsledare har all anledning att delta. Ta del av senaste forskningen och ta del av högaktuella praktikfall samt nätverka och utbyt erfarenheter med hela Fritidssverige!
Fritidshem+2019
Anmäl dig här!
20191203 Konferens

Hållbara arbetsplatser 2019

Så skapar du en högpresterande och välmående organisation!
3-4 december 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt hälsoarbete inom organisation, ledarskap och medarbetarskap för dig som HR-ansvarig. Under två intensiva dagar får du lyssna till så väl experter som intressanta praktikfall som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
H%C3%A5llbara+arbetsplatser+2019
Anmäl dig här!
20191204 Konferens

Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess

Framgångsrika strategier och metoder inom planering och byggnation
4-5 december i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsrik digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen! Under två intensiva dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om strategier och metoder inom planering och byggnation för dig som arbetar med att utveckla framtidens samhälle.
Framtidens+digitala+samh%C3%A4llsbyggnadsprocess
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter