99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20200922 Konferens

Framtidens boende för äldre 2020

Strategisk planering och byggnation av behovsanpassade boenden för äldre
23-24 september 2020
Välkommen till konferensen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2020
Anmäl dig här!
20200923 Konferens

Framtidens laboratorium

Att utveckla ett modernt, säkert och hållbart laboratorium
23-24 september 2020
Välkommen till en högaktuell konferens om hur man kan utveckla en kvalitativ och hälsosam laboratoriemiljö för dig som laborant eller laboratoriechef. Under två intensiva dagar får du ta del av till forskare, expertanföranden och flera praktikfall om hur du framgångsrikt lyckas med så väl det dagliga arbetet i laboratoriet som med utveckling framåt.
Framtidens+laboratorium
Anmäl dig här!
20200929 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020

Att effektivt utveckla boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål
29-30 september 2020
Varmt välkommen till en tvådagarskonferens om hur du strategiskt planerar och utformar ett modernt LSS-boende som lever upp till hyresgästernas behov, krav och önskemål. Du som arbetar inom LSS-verksamhet och lokalplanering har all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2020
Anmäl dig här!
20201007 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
7-8 oktober 2020
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20201007 Konferens

Stora chefsdagarna offentlig sektor 2020

Ledarskapet som engagerar, effektiviserar och förändrar verksamheten efter morgondagens behov
7 oktober 2020
Varmt välkommen till två hela dagar med fullt fokus på det offentliga ledarskapet, helt skräddarsytt för dig som jobbar som chef och ledare i en politiskt styrd organisation.
Stora+chefsdagarna+offentlig+sektor+2020
Anmäl dig här!
20201014 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2020

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid planering, implementering och utveckling av ett modernt kontor och arbetssätt
14 oktober 2020
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du framgångsrikt leder förändringen till aktivitetsbaserade arbetssätt och skapar inspirerande och hälsofrämjande kontorsmiljöer som stöttar verksamhetens behov och övergripande mål.
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2020
Anmäl dig här!
20201014 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2020

Strategier och arbetssätt för utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
14-15 oktober 2020
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2020
Anmäl dig här!
20201019 Konferens

Stress och utmattningssyndrom 2020

Konferensen om senaste forskning och utveckling inom stress och utmattningssyndrom!
19-20 oktober 2020
Välkommen till en högaktuell konferens med den senaste forskningen och utvecklingen kring UMS förmedlat av erfarna och kunniga föreläsare som gör kunskapen lätt att applicera i det kliniska arbetet.
Stress+och+utmattningssyndrom+2020
Anmäl dig här!
20201019 Konferens

Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling 2020

Vägen mot minskad energianvändning och koldioxidutsläpp
19-20 oktober 2020
Välkommen till konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar energi- och klimatsmart fastighetsutveckling, driftoptimering av fastigheter, energieffektivisering, hållbart byggande, energiförsörjning och förnybar energi samt effekthantering i flerbostadshus och lokalfastigheter.
Energi-+och+klimatsmart+fastighetsutveckling+2020
Anmäl dig här!
20201021 Konferens

Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020

Fokus på metoder, insatser och förhållningssätt för att stärka psykisk hälsa och lärande i skolan
21-22 oktober 2020
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar helhetsgrepp kring det hälsofrämjande och förebyggande arbete i syfte för att motverka den negativa utvecklingen gällande barn och ungas psykiska hälsa. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och praktikfall om framgångsrika metoder, insatser och förhållningssätt mot psykisk ohälsa i skolan.
Psykisk+oh%C3%A4lsa+hos+barn+och+unga+2020
Anmäl dig här!
20201109 Konferens

Registrator 2020

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
9-10 november 2020
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.
Registrator+2020
Anmäl dig här!
20201111 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

Att svara upp mot framtida lokalbehov och lärmiljöer!
11-12 november 2020
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, arkitekt, skolledare eller förskolechef. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2020
Anmäl dig här!
20201111 Konferens

Framtidens sårbehandling 2020

Framgångsrika behandlingsstrategier och metoder för optimal sårläkning hos alla patienter
11-12 november 2020
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsrika behandlingsstrategier- och metoder för optimal sårläkning. Under två intensiva dagar får du lyssna till både experter och praktikfall om sårbehandling i framkant för alla patienter.
Framtidens+s%C3%A5rbehandling+2020
Anmäl dig här!
20201117 Konferens

Digital Workplace Arena 2020

Välkommen till en högaktuell konferens om digitala arbetsplatser!
17 november 2020
Varmt välkommen till en högaktuell konferens och temadag frågorna för dig leder införandet av digitala arbetsplatser som stöttar moderna arbetssätt och därigenom bidrar till en mer produktiv och effektiv organisation. Under konferensen får du lyssna till flera experter och praktikfall om olika företags erfarenheter från att införa och utveckla digitala arbetsplatser och plattformar för digitalt samarbete.
Digital+Workplace+Arena+2020
Anmäl dig här!
20201118 Konferens

Framtidens skoladministratör

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
18-19 november 2020
Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du synliggör din komplexa roll och funktion i skolan, minskar stressen och skapar hållbara rutiner för service och administrativt stöd i skolan.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r
Anmäl dig här!
20201123 Konferens

Fritidshem 2020

Att leda fritidshemmet för stärkt kvalitet och utveckling
23-24 november 2020
Välkommen till en tvådagarskonferens om hur du leder utvecklingsarbetet, stärker kvaliteten och likvärdigheten och skapar hållbar samverkan och ett meningsfullt lärande på fritids. Du som arbetar med kvalitet i fritidshem, som pedagog, rektor, skolledare eller utvecklingsledare har all anledning att delta. Ta del av senaste forskningen och ta del av högaktuella praktikfall samt nätverka och utbyt erfarenheter med hela Fritidssverige!
Fritidshem+2020
Anmäl dig här!
20201125 Konferens

Intern kommunikation 2020

Vad krävs av kommunikationen, cheferna och medarbetarna i dagens moderna organisationer?
25-26 november 2020
Välkommen till en högaktuell konferens om internkommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändringskommunikation. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en kommunikativ organisation.
Intern+kommunikation+2020
Anmäl dig här!
20201202 Konferens

Framtidens badanläggningar

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
2-3 december 2020
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Du som ansvarar för byggnation och drift av badanläggning har all anledning att delta. Efter konferensen kommer du få ett bättre beslutsunderlag samt svaren du behöver för att fatta rätt beslut kring planering, utformning och förvaltning av din badanläggning.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar
Anmäl dig här!
20210317 Konferens

Framtidens attraktiva näringslivskommun 2020

Framgångsrika strategier och metoder som främjar gott företagsklimat och tillväxt i din kommun
17-18 mars 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du skapar ett robust och hållbart näringslivsklimat! Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om framgångsrikt näringslivsutvecklingsarbete som placerar din kommun på kartan!
Framtidens+attraktiva+n%C3%A4ringslivskommun+2020
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter