Konferenser och kurser

Här finner du våra aktuella konferenser och kurser. På många av våra evenemang kan du själv välja om du vill delta på plats eller ta del av innehållet digitalt.

Hem / Konferenser/Kurser
Kurs

AI Act- EUs nya AI-förordning

AI-förordningen och tillämpning i svensk lag för skydd av integritet och data...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Lär dig om juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, ark...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Kurs

Juridik för icke-jurister i kommunen

Lagar och föreskrifter i kommunal förvaltning!...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Kurs

Cyberattacker och incidentrespons - i praktiken

Hur du skyddar IT-system och data mot cyberangrepp?...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Anpassad grundskola

Strategier, metoder och förhållningssätt för hur du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö i framtidens anpas...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Framtidens medborgarservice och kontaktcenter

Konferens och mötesplats för dig i offentlig sektor!...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Framtidens badanläggningar

Den självklara mötesplatsen för dig som utvecklar sim- och badanläggningar! Var med när branschen träffas och nätverka m...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Kurs

Säkerhetsprövningsintervju

Vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhet...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Informationssäkerhet i offentlig sektor

Ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Fritidshem 2024

Så leder du utvecklingsarbetet för en meningsfull fritid med fokus på lärande, kvalitet, gemenskap och demokrati...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Skolsköterskedagen

Fokus på sjuksköterskans roll, ansvar och arbetsuppgifter för en förebyggande och hälsofrämjande skola...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Framtidens arkiv och informationsförvaltning

Strategier för en hållbar och säker informationsförvaltning i praktiken...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Inomhusmiljö 2024

Effektiva strategier för att förebygga, utreda och åtgärda brister för en god inomhusmiljö...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Forum för kommunsekreterare

Juridik - Digitalisering - Roll i utveckling...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Registrator 2024

Digitaliseringen och det rådande omvärldsläget ställer helt nya krav på registraturen och vikten av en säker och robust ...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

IT-rätt offentlig sektor

Fokus på integritet, säkerhet och juridik i den öppna och digitala förvaltningen...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt

Hur gör vi kontoret till en värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt för en framgångsrik och välmåen...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Digitalisering och AI transformation

Ta del av lyckade digitala strategier och förändringsprocesser för att flytta transformationen framåt!...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Nationell mötesplats för säkerhetsskydd

Vad krävs av din verksamhet för att uppfylla kraven på säkerhetsskydd för Sveriges säkerhet?...
NÄSTA DATUM
Läs mer
Konferens

Tandsköterskedagen

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska...
NÄSTA DATUM
Läs mer
AFFÄRSUTSTÄLLNING

Intresserad av en affärsutställnig?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.

Kontakta Janne Huttunen