99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20190326 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2019

Att svara upp mot framtida lokalbehov och lärmiljöer
26-27 mars 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, arkitekt, skolledare eller förskolechef. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2019
Anmäl dig här!
20190327 Konferens

Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga

Attraktiva utemiljöer för lek, utveckling och hälsa!
27-28 mars 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om attraktiva utemiljöer för lek, lärande och hälsa! Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur du framgångsrikt planerar, utformar och förvaltar utemiljöer för barn och unga.
Framtidens+lek-+och+utemilj%C3%B6er+f%C3%B6r+barn+och+unga
Anmäl dig här!
20190403 Konferens

Framtidens boende för äldre 2019

Strategisk planering för att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer för äldre!
3-4 april i 2019 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2019
Anmäl dig här!
20190403 Konferens

Registrator 2019

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
3-4 april 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med fokus på juridiska uppdateringar, digitalisering och förändringsarbete samt all den kunskap och inspiration du behöver för att stärka dig i din roll som registrator.
Registrator+2019
Anmäl dig här!
20190408 Konferens

Framtidens smarta medborgarservice 2019

MÄNSKLIGT • DIGITALT • AUTOMATISERAT
8-9 april 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till två dagar konferens med flera experter och praktikfall! Du får höra om kommuner och myndigheters erfarenheter av att införa smartare medborgarservice.
Framtidens+smarta+medborgarservice+2019
Anmäl dig här!
20190408 Konferens

Fysisk aktivitet i skolan 2019

För bättre hälsa, inlärning och skolresultat
8-9 april 2019 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om vikten av ökad fysisk aktivitet och dess positiva effekter på eleverna samt hur du framgångsrikt inför det i skolan. Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Fysisk+aktivitet+i+skolan+2019
Anmäl dig här!
20190513 Konferens

Framtidens press- och mediehantering 2019

Framgångsrika arbetssätt för att nå ut, bygga förtroende och hantera kriser i framtidens medielandskap
13-14 maj 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om att nå ut, bygga förtroende och hantera kriser för dig som press- och medieansvarig. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om press – och mediehantering och hur man arbetar strategiskt för att hålla jämna steg med det föränderliga medielandskapet.
Framtidens+press-+och+mediehantering+2019
Anmäl dig här!
20190515 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2019

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov
15-16 maj 2019 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2019
Anmäl dig här!
20190520 Konferens

Framtidens särskola 2019

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar för hur du skapar en utvecklande och inkluderande lärmiljö
20-21 maj 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du arbetar för inkluderande av alla elever och skapar en lärmiljö för att eleverna ska kunna klara sina kunskapsmål. Under två konferensdagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du skapar en utvecklande lärmiljö anpassad till varje elevs behov.
Framtidens+s%C3%A4rskola+2019
Anmäl dig här!
20190521 Konferens

Trafikbuller 2019

Nationell bullerkonferens
21-22 maj 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hållbara strategier och åtgärdsprogram för att förebygga, reducera och hantera buller vid nybyggnation och förtätning av staden. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och praktikfall om hur vi tillsammans kan arbeta för att minska trafikbuller samt planera och bygga goda ljudmiljöer.
Trafikbuller+2019
Anmäl dig här!
20190522 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2019

Att effektivt utveckla bostäder som möter brukarnas, krav, behov och önskemål!
22-23 maj 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en tvådagarskonferens om hur du strategiskt planerar och utformar ett modernt LSS-boende som lever upp till brukarnas behov, krav och önskemål. Du som arbetar inom LSS-verksamhet och lokalplanering har all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2019
Anmäl dig här!
20190527 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
27-28 maj 2019 i Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20190911 Konferens

Framtidens attraktiva näringslivskommun

Framgångsrika strategier och metoder som främjar tillväxt och gott företagsklimat i din kommun
11-12 september 2019
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsfaktorer för ökad tillväxt och gott företagsklimat i din kommun! Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om resultatrikt näringslivsarbete som placerar din kommun på kartan!
Framtidens+attraktiva+n%C3%A4ringslivskommun
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter