99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20190911 Konferens

Framtidens attraktiva näringslivskommun

Framgångsrika strategier och metoder som främjar tillväxt och gott företagsklimat i din kommun
11-12 september 2019
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsfaktorer för ökad tillväxt och gott företagsklimat i din kommun! Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om resultatrikt näringslivsarbete som placerar din kommun på kartan!
Framtidens+attraktiva+n%C3%A4ringslivskommun
Anmäl dig här!
20190923 Konferens

Ledning och styrning i framtidens kommun 2019

Konferensen om modernt ledarskap i en politiskt styrd organisation
23-24 september 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap i en politiskt styrd organisation. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare, experter och flera praktikfall om hur du hanterar uppdragets komplexitet och skapar framgång i framtidens kommun.
Ledning+och+styrning+i+framtidens+kommun+2019
Anmäl dig här!
20190923 Konferens

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019

Digitalisering och välfärdsteknik spränger gränser och ritar om vård- och omsorgskartan!
23-24 september 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens med fokus på strategier för en hållbar digitalisering och införande av välfärdsteknologi utifrån brukarnas behov! Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med kommunal e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik med en talarpanel bestående av några av Sveriges ledande forskare, experter och flera praktikfall!
E-h%C3%A4lsa%2C+digitalisering+och+v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknik+2019
Anmäl dig här!
20190925 Konferens

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019

Utveckla dig i din roll och ta verksamhetens informationshantering till nästa nivå!
Konferens 25-26 september i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidsspaning, införande och förvaltning av e-arkiv och hållbara strukturer samt strategier för effektiv och rättssäker informations- och arkivhantering. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hållbar och effektiv informationsförvaltning, från skapande till bevarande.
Framtidens+arkiv+och+informationsf%C3%B6rvaltning+2019
Anmäl dig här!
20191009 Konferens

Socialt hållbar stadsutveckling & utveckling av bostadsområden 2019

Hur skapar vi socialt hållbara stads- och boendemiljöer?
9-10 oktober 2019 i Stockholm
På höstens konferens och mötesplats får du ta del av den senaste utvecklingen och konkreta erfarenheter och lösningar inom området. Under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall! Du får höra om hur olika kommuner och bostadsbolag arbetar för att skapa socialt hållbara stads- och boendemiljöer.
Socialt+h%C3%A5llbar+stadsutveckling+%26%23038%3B+utveckling+av+bostadsomr%C3%A5den+2019
Anmäl dig här!
20191014 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2019

Strategisk planering och byggnation av effektiva och hållbara utbildningsmiljöer
14-15 oktober 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2019
Anmäl dig här!
20191016 Konferens

Registrator 2019

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
16-17 oktober 2019 i Stockholm
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om e-arkiv, digitalt förändringsarbete vid registraturen och nya spännande arbetssätt. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare, experter och praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en hållbar digital informationshantering i framtidens serviceinriktade kommun och myndighet.
Registrator+2019
Anmäl dig här!
20191016 Konferens

Inomhusmiljö 2019

Nationell konferens om inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler
16-17 oktober 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om arbetsmiljö för dig som arbetar med inomhusmiljöfrågor. Under två intensiva dagar får du lyssna till såväl experter som praktikfall om hur du kan utreda inomhusmiljö systematiskt och arbeta både strategiskt och förebyggande för en förbättrad inomhusmiljö och en ökad hälsa för oss människor.
Inomhusmilj%C3%B6+2019
Anmäl dig här!
20191022 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2019

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid planering, implementering och utveckling av ett modernt kontor och nya arbetssätt
22 oktober 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om aktivitetsbaserat arbetssätt - ABW, ledarskap för förändring och design av kontor som inspirerar till kreativt och effektivt arbete. Under en konferensdag och två temadagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt leder förändringsprojekt och driver en kontinuerlig utveckling av nya arbetssätt.
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2019
Anmäl dig här!
20191024 Konferens

Stora Tandsköterskedagen 2019

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska
24 oktober 2019 i Göteborg
6 november 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens som behandlar de viktigaste ämnena för dig som tandsköterska. Under en intensiv konferensdag i både Stockholm och Göteborg får du ta del av både experter och praktikfall som ger dig arbetssätt och inspiration att ta med tillbaka till din kliniska vardag.
Stora+Tandsk%C3%B6terskedagen+2019
Anmäl dig här!
20191111 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
11-12 november 2019 i Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter