Konferenser och kurser

Här finner du våra aktuella konferenser och kurser. På många av våra evenemang kan du själv välja om du vill delta på plats eller ta del av innehållet digitalt.

Hem / Konferenser/Kurser
Kurs

AI Act- EUs nya AI-förordning

AI-förordningen och tillämpning i svensk lag för skydd av integritet och data...
NÄSTA DATUM
6 mars
Läs mer
Konferens

Registrator 2024

Digitaliseringen och det rådande omvärldsläget ställer helt nya krav på registraturen och vikten av en säker och robust ...
NÄSTA DATUM
12-13 mars
Läs mer
Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Välkommen till vårens viktigaste utbildning inom nämndadministration, juridiken, sammanträdet och protokollskrivning. Hä...
NÄSTA DATUM
13-14 mars
Läs mer
Konferens

IT-rätt offentlig sektor

Fokus på integritet, säkerhet och juridik i den öppna och digitala förvaltningen...
NÄSTA DATUM
14 mars
Läs mer
Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer

Så skapas flexibla, trygga och hållbara skol- och förskolelokaler som stöttar lärande och hälsa...
NÄSTA DATUM
18-19 mars
Läs mer
Interaktiv Workshop

10 framgångskriterier för hybridarbete – har er organisation alla förutsättningar för att lyckas?

Interaktiv workshop som hjälper dig att skapa en framgångsrik strategi för hybridarbete och en ovärderlig överblick över...
NÄSTA DATUM
19 mars
Läs mer
Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt

Välkommen till den självklara mötesplatsen för dig som utvecklar framtidens kontor och arbetssätt! Konferens den 20 ma...
NÄSTA DATUM
20 mars
Läs mer
Konferens

Digitalisering och AI transformation i offentlig sektor

Ta del av lyckade digitala strategier och förändringsprocesser för att flytta transformationen framåt!...
NÄSTA DATUM
21 mars
Läs mer
Konferens

Fritidshem 2024

Så leder du utvecklingsarbetet för en meningsfull fritid med fokus på lärande, kvalitet, gemenskap och demokrati...
NÄSTA DATUM
11 apr.
Läs mer
Konferens

Framtidens boende för äldre

Strategier, finansiering, planering och byggnation av hållbara och trygga boendemiljöer för äldre...
NÄSTA DATUM
16-17 apr.
Läs mer
Konferens

Nationell mötesplats för säkerhetsskydd

Vad krävs av din verksamhet för att uppfylla kraven på säkerhetsskydd för Sveriges säkerhet?...
NÄSTA DATUM
18 apr.
Läs mer
Konferens

Tandsköterskedagen

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska...
NÄSTA DATUM
23 apr.
Läs mer
Kurs

Cyberattacker och incidentrespons - i praktiken

Hur du skyddar IT-system och data mot cyberangrepp?...
NÄSTA DATUM
24 apr.
Läs mer
Konferens

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning

Välkommen till en konferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och u...
NÄSTA DATUM
25 apr.
Läs mer
Konferens

Cybersäkerhet inom finanssektorn

Strategier, metoder och förhållningssätt för digital informationshantering och IT-säkerhet inom bank och finans....
NÄSTA DATUM
7 maj
Läs mer
Kurs

Säkerhetsprövningsintervju

Vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhet...
NÄSTA DATUM
23 maj
Läs mer
Konferens

Framtidens socialtjänst

Hållbar verksamhetsutveckling och digitalisering inom socialtjänsten...
NÄSTA DATUM
28-29 maj
Läs mer
Konferens

Ekonom i högskolan

Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag om hur du utvecklar mer effektiva processer för ekonomisk styrning och ...
NÄSTA DATUM
24 sep.
Läs mer
Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar

Så skapas idrotts, fritids- och friluftsmiiljöer som bidrar till en ökad social hållbarhet och folkhälsa!...
NÄSTA DATUM
25-26 sep.
Läs mer
AFFÄRSUTSTÄLLNING

Intresserad av en affärsutställnig?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.

Kontakta Janne Huttunen