Hantering av personuppgifter på Ability Partner

Hem / GDPR & Integritetspolicy

Information om personuppgifter
Från den 25 maj 2018 gäller EU: s nya dataskyddsförordning, 2016/679 (GDPR). Nedanstående text beskriver hur vi hanterar personuppgifter i samband med kommunikation och marknadsföring till våra intressenter, kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Personuppgifter på Abilty Partner
Vi samlar in personuppgifter om dig som du frivilligt tillhandahåller till oss, exempelvis när du deltar på våra evenemang, medverkar som talare eller samarbetspartner eller när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar in är namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vissa deltagare på våra evenemang har också allergier eller speciella önskemål om mat som vi samlar in.

Ibland hämtar vi personuppgifter från andra källor utifrån din yrkesroll och då vi bedömt att du kan vara intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta din arbetsgivare, köp av dataregister eller sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer.

Via våra digitala kanaler samlar vi även in vissa digitala spår såsom cookies och IP-adresser.
Utöver detta samlar vi in svarsresultat från olika typer av kundundersökningar, exempelvis utvärderingar.

Hur vi använder data som vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– skicka nyhetsbrev och information om specifika evenemang som vi tror intresserar dig
– erbjuda mat/förtäring på evenemanget utifrån dina önskemål
– utveckla evenemang med god kvalitet som svarar upp mot utmaningar och behov i din yrkesroll
– förbättra upplevelsen och kommunikationen i våra digitala kanaler
– uppfylla avtal och tillhandahålla våra produkter och tjänster med god kvalitet

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna text stödjer vi oss på våra intressen för upprätthållande av affärsrelationer och kommunikation med dig som en kontaktperson för er verksamhet. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Samarbetspartners på våra evenemang får i vissa fall tillgång till personuppgifter för det enskilda evenemang man samarbetar kring. För övrigt säljer eller distribuerar vi ej dina personuppgifter eller gör dem tillgängliga för tredje part. Vi kan dock behöva dela information med våra leverantörer såsom reklambyrå och tryckerier på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta konsulter och våra leverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, exempelvis betalningar.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas för de ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra evenemang eller som vi utifrån din yrkesroll bedömer att du har intresse och är en potentiell besökare hos oss.  Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor och funderingar kring personuppgifter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandlingen för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Kontakt kring personuppgifter
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

E-post: personuppgifter@abilitypartner.se

Tfn: 08-694 91 00