Våra tjänster

Vi utvecklar konferenser, kurser och utbildningar. Utöver detta erbjuder vi konsultativa tjänster inom talarförmedling, företagsintern utbildning och eventproduktion. Läs mer om hur vi kan hjälpa din organisation nedan.

Hem / Tjänster

Sponsring och affärsutställning

Vill du träffa potentiella kunder som står inför nya projekt och är beredda att investera? Var då med som sponsor eller utställare på våra evenemang!
Läs mer

Egna evenemang

Många företag och organisationer använder idag events som ett effektivt sätt att kommunicera med presumtiva kunder såväl som partners i syfte att stärka varumärket, bygga relationer och öka försäljningen.
Läs mer

Företagsintern utbildning

Förutom öppna konferenser och kurser anordnar Ability Partner företagsintern utbildning där innehållet och upplägget kan anpassas utifrån er organisations specifika behov. Utbildningen kan genomföras internt hos er eller på en fristående konferensanläggning.
Läs mer

Intresserad av våra tjänster?
Kontakta oss direkt!

Sponsring och affärsutställning

Vill du träffa potentiella kunder som står inför nya projekt och är beredda att investera? Var då med som sponsor eller utställare på våra evenemang!

Ability Partner arrangerar konferenser och evenemang inom olika ämnesområden mot såväl privat- som offentlig sektor. I samband med dessa evenemang får deltagarna ta del av intressanta praktikfall och lyssna till experter inom området. Våra konferenser är uppbyggda utifrån specifika utmaningar som målgruppen har vilket innebär att man ofta går till evenemanget för att man själv står inför ett projekt och ska investera i någon ny lösning.

I samband med dessa evenemang kan vi erbjuda våra partners möjligheter att bidra med sin expertis samt uppmärksammas för lösningar man har inom det aktuella området.

Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål men ofta handlar det om att öka varumärkeskännedomen, positionera sig inom området, generera kvalificerade leads samt bygga relationer. Detta sker exempelvis via:

 • profilering och marknadsföring mot målgruppen
 • affärsutställning på evenemanget
 • programpunkt – exempelvis via expert eller kundcase
 • värd för rundabordssamtal, cocktail etc
 • förbokade möten

Egna evenemang

Vill du ha ett eget evenemang men inte göra jobbet själv?

Många företag och organisationer använder idag events som ett effektivt sätt att kommunicera med presumtiva kunder såväl som partners i syfte att stärka varumärket, bygga relationer och öka försäljningen.

Planering, genomförande och uppföljning av ett evenemang är resurskrävande och kräver kompetens inom området för att uppnå önskat resultat. Att anlita en expert inom området är därför ofta ett bra alternativ.
Anlita Ability Partner när du vill skapa ett kvalitativt och lyckat evenemang!

Vi tar helst ett helhetsåtagande man kan också hjälpa till med valda delar såsom:

 • Förstudie – research där vi tar reda på målgruppens behov, format för evenemanget, lämplig tidpunkt etc.
 • Planering och projektledning av aktiviteten
 • Ta farm rätt innehåll och talare till programmet
 • Säkerställa rätt lokal och teknik för eventet
 • Framtagande av inbjudan och övriga marknadsföringsmaterial
 • Bjuda in deltagare
 • Ta emot bokningar och administrera eventet
 • Ta fram deltagarnas investeringsplaner och kvalificera leads
 • Ta fram dokumentation och övrigt material till deltagarna
 • Genomföra eventet
 • Utvärdera eventet

Oavsett om det handlar om ett mindre frukostseminarium eller ett större evenemang går vi in för uppgiften med stort engagemang där dina mål med aktivitet ligger i fokus för aktiviteten.

Företagsintern utbildning

Vi vill vara er lyhörda och professionella utbildningspartner

Förutom öppna konferenser och kurser anordnar Ability Partner företagsintern utbildning där innehållet och upplägget kan anpassas utifrån er organisations specifika behov. Utbildningen kan genomföras internt hos er eller på en fristående konferensanläggning. Våra utbildningsledare har ofta både en stor teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet inom området. Genom att vi inte har fasta lärare som vi måste anlita kan vi alltid välja den utbildningsledare som passar bäst för era behov.

Fördelar med företagsintern utbildning

 • Innehåll, upplägg och nivå på utbildningen kan anpassas utifrån era specifika behov och önskemål
 • Ni väljer själva tid och plats för utbildningens genomförande, därigenom kan ni planera in utbildningen utifrån organisationens affär och undvika kostnader för resa och logi
 • Flera medarbetare kan utbildas samtidigt, därigenom stärker ni teamkänslan och uppnår enklare önskat resultat med utbildningsinsatsen
 • Ofta ett ekonomiskt bra alternativ då flera personer i organisationen har samma behov av utbildning

Anlita Ability Partner när du vill ha skräddarsydd utbildning! Vi arbetar gärna långsiktigt med våra kunder där vi hjälper till med att kartlägga utbildningsbehov, planera och genomföra utbildningen samt följa upp utbildningen.

Hos oss hittar du ett brett utbud
av konferenser och kurser.

Se vårt utbud