Om Ability Partner

Vi hjälper individer, organisationer och företag att hantera förändring, utvecklas och prestera goda resultat.

Hem / Om oss

Ability Partner – ett företag som kan och vill!

Ability Partner är ett svenskt oberoende konferens- och utbildningsföretag.

Vi som arbetar på företaget har stor erfarenhet av att utveckla högkvalitativa och kundanpassade evenemang för beslutsfattare, experter och medarbetare inom såväl privat- som offentlig sektor. Vi startade Ability Partner 2004 med utgångspunkt från dig som kund där dina behov och krav alltid är grunden för vår verksamhet.

Vision och affärsidé

Ability Partners vision är att förbättra våra kunders förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat.
Läs mer

Samarbete

Vi samarbetar gärna med dig! Ability Partner samarbetar gärna med andra företag, organisationer, föreningar, medier och andra aktörer i samband med olika evenemang.
Läs mer

Intresserad av våra tjänster?
Kontakta oss direkt!

Vision & affärsidé

Vision
Ability Partners vision är att förbättra våra kunders förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat.

Affärsidé
Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder.

Värderingar
Ability Partner är en värderingsstyrd organisation där vår värdegrund genomsyrar vårt sätt att arbeta och leder oss mot målen. Våra värderingar är lyhördhet, omtänksamhet, affärsmässighet, företagsamhet, kvalitet, ärlighet och glädje.

Samarbete

Vi samarbetar gärna med dig!

Ability Partner samarbetar gärna med andra företag, organisationer, föreningar, medier och andra aktörer i samband med olika evenemang. Tveka inte att kontakta oss om du vill samarbeta!
Tala på våra konferenserVåra talare är avgörande för att skapa ett högkvalitativt innehåll i våra konferenser och kurser. Genom vårt befintliga nätverk och research hittar vi de bästa och mest lämpade talarna, experterna och praktikfallen. Vill du tillhöra vårt nätverk och tala på våra konferenser?

Bli kursledare
Som kursledare är man ansvarig för såväl innehåll som framtagande av dokumentation och genomförandet av kursen. Tycker du att det saknas någon kurs i vårt utbud som du vill ansvara för är du alltid välkommen att höra av dig.

Sponsring och utställning
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket, generera kvalificerade leads och bygga relationer med såväl nya kontakter som befintliga kunder. Som partner, sponsor eller utställare har du möjlighet att möta och synas mot en väl avgränsad målgrupp såväl innan som under och efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.

Föreningar och nätverk
Samarbete där man som förening/nätverk kan öka kännedomen om varumärket samt skapa ökat värde för befintliga medlemmar och attrahera nya medlemmar.

Mediapartner
Samarbete där man som mediapartner har möjlighet att stärka varumärket och öka upplagan.

Samarrangemang
Vi är öppna för att samarrangera evenemang med andra organisationer eller företag.