Allmänna villkor

Hem / Allmänna villkor/Bokningsvillkor

Deltagande på våra konferenser, kurser och mötesplatser kan ske fysiskt på plats eller digitalt. Här kan du läsa mer om regler och villkor som gäller i samband med våra konferenser, utbildningar och andra typer av evenemang/mötesplatser.

Priser och betalningsvillkor
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Bokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats
Anmälan till våra konferenser, kurser och andra typer av evenemang/mötesplatser är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar innan genomförandet återbetalas full avgift. Vid avbokning 15-30 dagar innan genomförandet erhålls ett värdebevis som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Avbokning ska alltid ske skriftligen via e-post till bokning@abilitypartner.se

Deltagande på våra digitala konferenser/kurser/webinarier är personligt och inloggningen för tillgång till streaming och annat innehåll och material som erhålls inför, under eller efter den digitala konferensen/kursen/webinariet  gäller för den eller de som anmält sig från samma organisation.

Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner reserverar sig också för att en konferens eller utbildning kan komma att ställas om så att den blir helt digital. I sådana fall flyttas anmälan som gjorts till en fysisk konferens över till den digitala konferensen och du erhåller dessutom ett voucher som gäller för digitalt deltagande på en (1) annan konferens. Ability Partner förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid helt inställt evenemang som ej beror på Force Majeure, se längre ned, har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Force Majeure
Ability Partner ansvarar ej för skada som beror av t.ex. myndighetsåtgärd, naturkatastrof, pandemi, krig, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Ability Partner är ej heller ansvariga för skada i de fall då utbildning helt eller delvis måste ställas in på grund av föreläsares akuta sjukdom, dödsfall eller annan omständighet där hon/han ej kan delta och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.

Information om behandling av personuppgifter
De personuppgifter som tillhandahålls av dig kommer att bevaras och används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma att delas med Ability Partners samarbetspartners. Då du anmäler dig till ett evenemang godkänner du våra allmänna villkor och sättet vi hanterar personuppgifter på i enlighet med vår integritetspolicy.

Läs mer på följande länk om hur vi arbetar med personuppgifter och dina rättigheter:

https://www.abilitypartner.se/integritetspolicy

Om du har frågor eller synpunkter kring hanteringen ber vi dig att i första hand kontakta oss skriftligen.

Kontaktuppgifter kring personuppgifter
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

E-post: personuppgifter@abilitypartner.se

Fotografering och filmning
Det är vanligt att vi fotograferar och filmar i samband med våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan komma att användas för våra digitala konferenser och utbildningar, i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på dessa sätt.